2 valkuilen bij het schrijven van een ondernemingsplan

Heb je in jouw ondernemingsplan wel oog voor personeel? Arno Brons werkt als senior consultant voor Voorzie, een initiatief van Avéro Achmea. Hij helpt ondernemers hun bedrijf succesvol te maken, door bijvoorbeeld een verandering in motivatie, leiderschap en marketing en social media. Hij noemt 2 zaken die ondernemers vaak onderschatten, maar die essentieel zijn bij het opstellen van een businessplan.

Al aan de volledige personeelskosten gedacht?

Wil je starten met personeel of groeien met extra personeel? De totale salarispost weten we vaak wel te berekenen, maar weet je ook hoeveel goed personeel jou kost? Houd je rekening met een veranderende vraag naar telkens nieuwe competenties? Kunnen jouw medewerkers bijvoorbeeld omgaan met de nieuwe online tools waarmee je wilt gaan werken? Of is daar bijscholing voor nodig? Goed personeel betekent dat je ook moet investeren in zaken als training en begeleiding.

Daarnaast investeer je in de tevredenheid van jouw medewerkers. Houd bijvoorbeeld rekening met een ergonomisch verantwoorde werkomgeving. Zo’n werkomgeving kost ook geld.

Betrek anderen bij jouw SWOT-analyse

Maak de SWOT-analyse niet in je eentje op een zolderkamer. Zeker niet als je het businessplan schrijft voor een bestaand bedrijf. Betrek je medewerkers erbij of spar met anderen om je heen. Discussies maken het plan alleen maar sterker. Misschien kom je wel op verbeterpunten waaraan je zelf nooit had gedacht. Door het samen te doen, staan alle neuzen dezelfde kant op en creëer je draagvlak voor de bedrijfsvisie.

Besef: een ondernemingsplan is een dynamisch document waaraan je blijft sleutelen. Zo ontstaat er een plan waar je echt wat aan hebt en dat niet in een bureaulade verdwijnt. De missie, visie en kernwaarden uit jouw businessplan dienen om jezelf en je medewerkers een duidelijke richting te bieden. Maar ook andere partijen met wie je samenwerkt. De inhoud kun je – als het goed is – zo overnemen in een briefing aan het communicatiebureau dat jouw nieuwe website gaat maken. Het draagt bij aan herkenbaarheid. Het helpt je allemaal om jouw dienstverlening nóg beter af te stemmen op jouw doelgroep.