Dit zijn de 3 belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers

Iedere werkende Nederlander maakt wel eens brokken op het werk. Vaak is dat zonder ernstige gevolgen, maar soms moet er een verzekering aan te pas komen. In het ergste geval krijg je een rechtszaak aan je broek. In loondienst is je werkgever verplicht jou daarvoor te beschermen met een verzekering. Maar ben je een zelfstandige professional, dan moet je daar zelf voor zorgen. We sommen de meest basale verzekeringen voor je op. 

Bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

Stel, je stoot per ongeluk een gat in een schilderij bij een klant. Je maakt een constructiefout in de bouw. Of andere personen ondervinden schade van je werkzaamheden. Dan kun je geconfronteerd worden met een claim. Daartegen verzeker je je met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hoewel deze verzekering essentieel is, zijn lang niet alle beginnende zelfstandige ondernemers zich hiervan bewust. Uit onderzoek van Achmea blijkt dat slechts 47% van de zzp’ers een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven heeft afgesloten. 

Sommige schades die je als zelfstandige professional veroorzaakt,  zijn niet gedekt op een  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De schade die ontstaat door een motorvoertuig in het verkeer is daarvan een voorbeeld. Ook schade die je aan jezelf veroorzaak valt daar  niet onder. Let daarom goed op de polisvoorwaarden en denk na over aanvullende verzekeringen.

De meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen geven dekking voor  de volgende schadegevallen:

  • Schade die door jou wordt veroorzaakt bij een ander
  • Schade door jouw product

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor zzp’ers in de zakelijke dienstverlening is  een aanvullende verzekering verstandig. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt bijvoorbeeld vermogensschade. Deze zou je kunnen toebrengen als je een verkeerd advies uitbrengt, waardoor een klant vermogensschade lijdt; schade die een derde lijdt zonder dat dat gepaard gaat met letsel,of dood van een persoon of beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak. Maar ook tegen misbruik van intellectueel eigendom, zoals voor muziek en afbeeldingen, kun je je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekken. Sommige opdrachtgevers stellen de aanwezigheid van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zelfs verplicht.

De meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren  je tegen de volgende zaken:

  • De schade door een beroepsfout
  • Kosten voor verweer en rechtsbijstand
  • Herstel van de schade

Rechtsbijstandverzekering

Wat als je als zelfstandige professional een claim aan je broek krijgt? Of als er een zaak tegen je wordt aangespannen? In geval van onenigheid met je leverancier of opdrachtgever, moet je om je gelijk te halen juridische hulp inschakelen. Dat is meestal niet goedkoop.  Om je tegen die kosten te beschermen, is er de rechtsbijstandsverzekering. Deze verzekering biedt dekking tegen  de kosten die je moet maken in een juridisch conflict.

Ook beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen dekken vaak juridische kosten. Het verschil met een rechtsbijstandsverzekering, is dat je je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering indekt tegen de kosten van schadeclaims waartegen je je verweert. De rechtsbijstandsverzekering is in het leven geroepen om de kosten te dekken die je maakt als je zélf probeert je gelijk te halen via de rechter. De premie die je betaalt, verschilt per beroepsgroep.

De meeste rechtsbijstandsverzekeringen dekken je tegen de volgende zaken:

  • Conflicten met klanten, leveranciers en afnemers
  • De kosten van het proces bij verlies hiervan
  • De kosten van het incasseren van openstaande facturen