Beleidsadviseur Sociale Zekerheid bij Achmea

Arbeidsongeschikt? Zo blijf je uit de financiële problemen

Je bedrijf staat inmiddels goed op de rit. Maar wat als een van je medewerkers arbeidsongeschikt raakt. Of jijzelf? Hoe ben je daar goed op voorbereid? Walter Lammerse, beleidsadviseur bij Centraal Beheer, legt uit.

Als een van jouw medewerkers ziek thuis zit, dan betaal je als werkgever loon door: het eerste jaar veelal 100% en het tweede jaar 70%.

Ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid?

Na 2 jaar volgt er een keuring door UWV op arbeidsongeschiktheid. Een medewerker die gedeeltelijk of tijdelijk volledig arbeidsongeschikt blijkt, krijgt vanaf dan een wettelijke WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Iemand die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, krijgt een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Maar wat als je als ondernemer zelf arbeidsongeschikt raakt…?

Waarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Voor medewerkers bestaat er zoiets als ‘loondoorbetaling bij ziekte’ of de Ziektewet. Maar voor een ondernemer is er wettelijk niets geregeld als je arbeidsongeschikt raakt. Je belandt in de bijstand. Als je geen arbeidsongeschiktheidsregeling hebt getroffen, krijg je alleen die bijstandsuitkering.

Het kan betekenen dat je jaarlijks inkomen van 40.000 euro in een keer zakt naar het minimum inkomen. Of naar nog minder. De hoogte van je bijstandsuitkering hangt bijvoorbeeld af van of je de enige kostwinner in huis bent of hoeveel jouw partner verdient. Je hebt misschien voldoende spaargeld om het eerste jaar te overbruggen, maar hoe zit het daarna? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost dan wel een maandelijkse investering, maar daarmee beperk je wel jouw risico.

Waarom voor jouw medewerkers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Je kunt een verzekeraar ook om hulp vragen bij re-integratie, omscholing en zelfs vervoer. Centraal Beheer biedt bijvoorbeeld een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, inclusief deze diensten.

Zo’n verzekering kost je als ondernemer soms geld – je betaalt dan mee aan de verzekering van je medewerkers – maar je kunt het inzetten als aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde:

Je biedt medewerkers de gelegenheid om zich tegen een scherpe prijs te verzekeren en voorkomt dat ze bij arbeidsongeschiktheid in de financiële problemen komen.

Je helpt ze geld te besparen door werk toegankelijk te maken: de meest voordelige levenswijze is werken (want als je werkt, geef je – in ieder geval privé – geen geld uit). En je helpt ze om onderdeel uit te blijven uitmaken van een sociale omgeving. Werken is meer dan inkomen.

Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een gezonde arbeidsmarkt.