Bestuurder bij een vereniging? Bescherm je privévermogen!

Bestuurder ben je niet alleen als directeur of lid van een Raad van Bestuur van een groot bedrijf. Ook als vrijwillige voorzitter van een voetbalvereniging kun je aansprakelijk worden gesteld. Met alle gevolgen van dien voor jouw privévermogen. En dan is een speciale verzekering voor aansprakelijkheid van bestuurders geen overbodige luxe.

Dure vrijwilligerstaak?

‘Stel: je zit in het bestuur van de lokale voetbalvereniging, als voorzitter’, schetst Auke Wijnterp de situatie. Als senior adviseur Schadeverzekeringen bij Centraal Beheer adviseert hij ondernemers en verenigingen over verzekeren. ‘Het blijkt dat de vorige penningmeester voor duizenden euro’s contributiegeld heeft weggesluisd naar zijn eigen rekening. Hij is per direct uit het bestuur gezet en er is aangifte tegen hem gedaan wegens fraude. Probleem opgelost? Nee, in het ergste geval kan er een claim op jouw deurmat vallen. Je hebt dan misschien zelf geen fraude gepleegd, maar een aantal leden vindt dat jij nalatig bent geweest. Als bestuurslid had je moeten ingrijpen. Dus stellen ze jou aansprakelijk.’

Hoe bescherm je jouw privévermogen?

Het nadeel aan een bestuursfunctie is dat je privé aansprakelijk kunt worden gesteld, legt Wijnterp uit. De belangrijke vragen die je jezelf moet stellen: welke verzekering dekt in dit geval de schade, dat wil zeggen, het financiële nadeel dat anderen lijden? En aan welke voorwaarden moet je voldoen? Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering beschermt je bijvoorbeeld niet tegen een claim die je als bestuurder binnenkrijgt. Een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid net zo min. Bestuurdersaansprakelijkheid is een apart risico. Daarom bestaat er ook een aparte verzekering voor. Onder schade wordt verstaan door derden geleden financieel nadeel.

Wanneer ben ik verzekerd?

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een verenigingsbestuurder? Schade die is ontstaan tijdens verenigingsactiviteiten, legt Wijnterp uit, door onbehoorlijk bestuur. ‘Een voorbeeld: je ontvangt een claim over die ene beslissing die niet goed uitpakt of omdat je onzorgvuldig hebt gehandeld.’ Ben je bestuurder bij een bedrijf of stichting, dan geldt bovenstaande natuurlijk ook. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geldt natuurlijk niet wanneer je – zoals de penningmeester in dit geval – de wet overtreedt.

Auke Wijnterp adviseert als senior Desk accountmanager bij Centraal Beheer ondernemers over verzekeren. Heb je vragen? Mail hem!