Beleidsadviseur Sociale Zekerheid bij Achmea

Overgaan tot ontslag? Houd hier rekening mee

De klik is er toch minder dan verwacht. Je moet bezuinigen. Of je zoekt een ander specialisme om verder te groeien. Er zijn verschillende redenen waarom je een medewerker besluit te ontslaan. Maar heb je ook rekening gehouden met de ontslagvergoeding? Walter Lammerse, beleidsadviseur bij Achmea, legt uit.

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de arbeidsmarkt flexibeler geworden. Ontslag is sneller en voordeliger geworden. Zodat werkgevers eerder overwegen iemand in dienst te nemen. Maar als werkgever heb je ook meer verantwoordelijkheid om een vertrekkende medewerker aan een nieuwe baan te helpen. Dat is de balans in deze nieuwe wetgeving.

Vergoeding betalen?

Medewerkers die 2 jaar of langer bij jou in dienst zijn geweest hebben sinds 2015 recht op een zogeheten transitievergoeding. Zowel vaste als tijdelijke medewerkers en ook mensen die ziek thuiszitten. De vergoeding kunnen ze bijvoorbeeld aan scholing besteden om zo de kans op een nieuwe baan te vergroten.

Hoe hoog de vergoeding is

De transitievergoeding bedraagt maximaal een bruto jaarsalaris. De hoogte is afhankelijk van:

  • Het maandsalaris
  • Het aantal dienstjaren

De rekensom: een medewerker die 10 jaar in dienst is geweest heeft recht op een derde van het maandsalaris voor elk dienstjaar. Na 10 jaar is deze vergoeding een halve maand per dienstjaar. En is jouw vertrekkende medewerker ouder dan 50 jaar en heeft hij 10 jaar op de loonlijst gestaan, dan is de vergoeding een maandsalaris voor elk jaar dat hij na zijn 50e bij jou heeft gewerkt.

Wanneer je geen vergoeding betaalt

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Je betaalt bijvoorbeeld geen transitievergoeding als een medewerker zelf ontslag neemt of met pensioen gaat. Maar ook niet als de zaken zo slecht gaan dat je in surseance van betaling komt of failliet raakt (dit moet wel aan te tonen zijn). Of als er sprake is van ontslag op staande voet en je het ontslag via een kantonrechter wilt ontbinden.

Wat er misschien gaat veranderen

Op dit moment is het zo dat als je al veel investeert in het welzijn van jouw medewerkers, bijvoorbeeld in ziektepreventie en re-integratie, je bij ontslag ook nog eens een transitievergoeding betaalt. Minister Asscher denkt erover na de transitievergoeding voor werkgevers te schrappen of anders in te richten. Zo wordt het dus aantrekkelijker om in een gezonde arbeidsmarkt te investeren. Daarnaast is het waarschijnlijk dat het ontslagrecht in de komende jaren nog flexibeler wordt. Zodat werkgevers de grote groep zzp’ers die verkapt in loondienst werken daadwerkelijk aannemen.