Tips van ondernemers

Meer vertrouwen in zaken door juridische afspraken

Als ondernemer kun je een samenwerking puur aangaan op basis van vertrouwen. Maar het is verstandiger om afspraken goed vast te leggen in algemene voorwaarden en/of contracten. Dat schept helderheid en voorkomt problemen. ‘Ik probeer het juridische gedeelte nu vooraf beter in te dekken’, tipt ondernemer Else Baelde nadat ze een werkconflict meemaakte. ‘Dat doet een opdrachtgever ook.’

Eerst akkoord over de algemene voorwaarden
Je rechten, plichten, aansprakelijkheid en wat je doet bij wanbetaling, leg je vast in de algemene voorwaarden. Moet je hier echt aandacht aan besteden? Else zegt hierover: ‘Een opdrachtgever verwacht ook dat er wat wordt gedaan. Die zegt ook niet: er is niet geleverd, ik betaal wel.’ Dus, ga je voor een nieuwe klant of opdrachtgever werken? Zorg dan dat deze akkoord gaat met je voorwaarden. Stuur ze met de offerte mee. Of breng ze tijdens de onderhandeling ter sprake. Mogelijk heeft je klant zelf ook voorwaarden opgesteld. Het is dan van belang om hier overeenstemming over te hebben.

“Iemand met wie ik in zee ga,
krijgt meteen mijn algemene voorwaarden”

Belangrijke punten in de voorwaarden?
Neem een beperking op van je aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade. Benoem ook de garantie op je producten en de betalingstermijn (als je afwijkt van de wettelijke 30 dagen, moet je hier duidelijk melding van maken). Vergeet verder het eigendomsvoorbehoud niet. Want lever jij een product aan een klant die vervolgens failliet gaat en niet betaalt? Dan hou jij toch het eigendom over je eigen goederen.

‘Ik ken een aantal advocaten vanuit mijn netwerk vrij goed’. Else schakelt dus heel slim bevriende juristen in om haar algemene voorwaarden op te stellen. Maar vaak kun je ook een voorbeeld gebruiken van je branchevereniging. Zorg wel dat je je eigen voorwaarden heel goed kent, dat ze aan de wet voldoen en dat je ze waar nodig aanpast aan jouw eigen situatie.

“Laat je algemene voorwaarden
minimaal
1 keer in de 2 jaar checken”

Sluit ook een contract af met een nieuwe klant
Naast algemene voorwaarden, kun je een contract afsluiten met je opdrachtgever of klant. Hierin leg je precies vast wat er van jou en van de klant verwacht wordt. Zo kun je risico’s indekken voor eventuele aansprakelijkheid voor schade. Als er problemen ontstaan, kun je altijd terugvallen op het contract dat door beide partijen is ondertekend.

Laat je verzekeraar de voorwaarden en contracten checken
Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor je bedrijf (AVB)? Dan kun je je contracten en voorwaarden door de verzekeraar laten controleren. Die kijkt dan of de risico’s die kunnen ontstaan voldoende worden afgedekt door de AVB. Of dat je misschien het contract of de verzekering moet aanpassen.

Bepaal ook je privacybeleid
Eind mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Sindsdien moet elk bedrijf een beleid hebben voor het beschermen van digitale persoonsgegevens. Ook een eenpitter. Als jij dus gegevens van je klanten bewaart, moet je je klant kunnen vertellen wat je bijhoudt. Maar ook waar je die gegevens bewaart en hoe je ze beschermt. Ook hiervoor stel je dus een soort contract op, waar je klant al dan niet mee akkoord gaat.

Schakel hulp in bij juridische vragen
Om helderheid tussen jou en je klanten te scheppen, is het dus slim om een aantal zaken juridisch vast te leggen. Heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij het opstellen of checken van je algemene voorwaarden?

Vind jouw juridische dienst bij LegalGuard