Een neerwaartse spiraal: op weg naar de afgrond?

Als ondernemers in zwaar weer verkeren, herhalen ze vooral patronen die ze kennen. De 1 gaat nog harder werken, de ander laat het werk over aan zijn personeel, en weer anderen sluiten zich volledig af. Oftewel: er wordt een bestaand patroon herhaald. Het is dan ook zinnig je eigen patroon te leren kennen. Wat doe jij in tijden van crisis?

Ga jij vechten, vluchten of bevriezen? Ben jij iemand die nog harder gaat werken, nieuwe producten met veel energie in de markt gaat zetten of nieuwe samenwerkingen opzoekt? Dan is jouw overlevingsmechanisme gericht op vechten. Zorg jij in tijden van crisis juist dat je zoveel mogelijk tijd buiten de deur doorbrengt en laat je jouw mensen al het werk opknappen? Dan ben je geneigd te vluchten in tijden van spanning. Ook kun je in een apathische modus terechtkomen waarin Netflix zich ontpopt tot je beste vriend. Dan bevries je. Je gaat alle verantwoordelijkheden uit de weg, vertoont uitstelgedrag, maakt de post niet meer open en beantwoordt de telefoon niet meer. Of jouw patroon nu vechten, vluchten of bevriezen is, op het moment dat je in dit patroon vervalt is het eigenlijk al te laat.

Wakker worden!

Kan het ook anders? Ja het kan zeker anders: door wakker te worden. Wanneer je als ondernemer in een neerwaartse spiraal terechtkomt, zit je in de ideale situatie om te onderzoeken wat je zelf precies aan het doen of laten bent. Welke patronen herhaal je? Wat wil je bereiken met je gedrag? Waar ben je bang voor en welke overtuigingen zitten je in de weg? Zomaar een aantal vragen die je helpen om bewust te leven en werken.

Jij bepaalt

Bewust leven en werken gaat je makkelijker af door gaandeweg je gevoel steeds meer toe te laten. Ga mediteren, wandelen of iets anders doen. Hierdoor creëer je afstand van je bedrijf, zodat je weer een helikopterview krijgt. Onderzoek op welke manier je jouw patronen kunt doorbreken. Vraag hulp, stel je kwetsbaar op en leer in gesprek te gaan met je ego zodat jij er weer zelf over gaat. Zorg dat jij bepaalt waar jouw bedrijf naartoe gaat en wees wakker genoeg om tijdig bij te sturen als het misgaat. Niet je ego, maar jij bepaalt!