Raden van toezicht moeten diverser. Daar kun jij voor zorgen.

Ik wil je meenemen buiten de gebaande paden. Je op een idee brengen waar je zelf misschien nog nooit aan hebt gedacht. Je hebt vast allerlei dingen gedaan om je horizon te verbreden en om bij te dragen aan de maatschappij. Maar heb je er wel eens over nagedacht lid te worden van een raad van toezicht?

Zelf ben ik naast ondernemer ook lid van twee raden van toezicht; een in de culturele sector en een in het onderwijs. Daarnaast begeleid ik met mijn bedrijf Essentieel Ondernemen ook raden van toezicht. In hun ontwikkeling, bij zelfevaluaties en in hun functioneren. Ik zie dit als mijn manier om iets toe te voegen aan de maatschappij. Het is mijn manier van vrijwilligerswerk doen.

Teveel ‘old boys’

Maar ik doe dit ook omdat ik verandering nastreef. Raden van toezicht zijn vaak nog samengesteld vanuit het ‘old boys network’. Er zijn nog relatief weinig vrouwen lid van een raad van toezicht en er is weinig diversiteit op het gebied van leeftijd en persoonlijkheid. Ik verklaar dat vanuit het feit dat mensen gewoontedieren zijn. Wij als mensen hebben de neiging iemand te zoeken die op ons lijkt, dat is in de praktijk ook te zien bij directies, raden van bestuur en raden van toezicht (of commissarissen). Daarom worden vrijgekomen plekken in raden van toezicht vaak opgevuld met mensen die ‘lijken’ op de zittende leden.

Gezonde dosis argwaan

Ik denk echter dat raden van toezicht baat hebben bij diversiteit. Hoe meer diversiteit onder de leden, hoe beter de raad zijn werk kan doen. Je draagt als lid een eindverantwoordelijkheid. Je moet op afstand van het bestuur of de directie functioneren, maar je moet tegelijk ook verbinding zoeken en (on)gevraagd advies geven. Je moet toezicht houden en ook voldoende betrokken zijn, en je moet een gezonde dosis argwaan hebben. Die rol vervullen de leden vanuit persoonlijke idealen en passie en die vervult een raad als geheel.

De meest voor de hand liggende diversiteit is die van de vakkennis. Maar het is ook te bereiken in leeftijd. Waar de gewoonte bestond dat voornamelijk gepensioneerden zitting namen in een raad, is dat aan het veranderen en verjongen. Ook diversiteit in geslacht en achtergrond kan een versterkende kracht van een raad betekenen.

Ontwikkeling op alle bedrijfskundige vlakken

Je hoeft het overigens niet alleen te zien als het vervullen van een maatschappelijke rol. Lidmaatschap van zo’n orgaan levert je als ondernemer veel op. Het is een mooie manier om je te ontwikkelen op alle bedrijfskundige vlakken. Zo ben je bijvoorbeeld met financiën bezig, maar ook met marketing en personeelsbeleid. Ook bij non-profit organisaties leer je een heel andere cultuur kennen. Je doet veel kennis op. Daarnaast breid je je netwerk ermee uit. De andere leden leren jou inhoudelijk en als mens kennen. Zij krijgen toegang tot jouw netwerk en jij tot hun contacten.

Ver-van-je-bed-show

Het lidmaatschap helpt mij te relativeren en op een andere manier naar mijn bedrijf te kijken. Daarnaast draagt het bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling en neemt mijn professionaliteit erdoor toe. Misschien heeft lidmaatschap van een raad van toezicht altijd een ver-van-je-bed-show geleken, maar vraag je eens af of het iets voor jou is. Het is een perfecte nevenfunctie voor ondernemers. Er zijn verschillende manieren om in een raad van toezicht te komen. Kijk naar vacatures op LinkedIn of meld je bij een raad en laat weten dat je interesse hebt. Probeer het eens, en maak raden van toezicht diverser!