Stoppen om vooruit te komen

Ik ben mezelf ontzettend tegengekomen als ondernemer in de tijd dat ik 2 bedrijven had. Ik deed het verkeerd en ik vind het geen probleem om dat toe te geven. Als iets fout is, is het fout. Dat is helemaal niet erg. Als je er maar van leert.

Ik was DGA van een locatie voor training en coaching en ik had een bureau dat organisaties begeleidde in tijden van verandering. Als coach was het voor mij vanzelfsprekend de talenten te zien die mijn medewerkers hadden en ik begeleidde hen met plezier in het vinden van de juiste werkwijze. Ze voelden zich door mij gezien, gehoord en begrepen. Maar ik handelde niet in mijn eigen belang als werkgever. Ik was mijn bedrijven niet aan het leiden, maar aan het bégeleiden. Het gevolg was dat ik, als ik na een periode niet de resultaten kreeg die ik verwachtte, streng en soms zelfs onredelijk werd.

Te veel op je bord

Net als bij veel andere ondernemers lag er erg veel op mijn bord. Ik nam geen tijd om mijn bedrijven aan te sturen. Veel ondernemers stappen in de valkuil van ‘te veel tegelijkertijd’: je begint een bedrijf en halverwege kom je erachter dat je niets echt helemaal op kunt pakken en de aandacht kunt geven die het verdient. Stoppen met dat patroon is dan moeilijk, want je hebt de rust niet om te zien wat je zelf niet goed doet.

Beschikbaar voor je mensen

Toen ik zag dat het verkeerd liep met mijn bedrijven heb ik de besloten hulp te vragen. Ik heb een manager aangenomen. Maar zelfs toen lukte het me niet om genoeg tijd en rust te creëren om de manager te inspireren om leiding te geven op een manier die bij mijn waarden paste. Waar ging het mis? Ik deelde onvoldoende met mijn mensen waar ik voor stond en trok wel grenzen, maar verbond er geen consequenties aan. Ik weet nu: het is van wezenlijk belang dat je (bij de opbouw van je bedrijf) als ondernemer beschikbaar bent voor de mensen die jouw bedrijf groot moeten maken. Je zult op tijd bij moeten sturen, grenzen moeten trekken en de consequenties daarvan moeten dragen als iets niet gaat op een manier die past bij jouw visie en strategie als ondernemer.

Schaamte bij falen

Ik ging echt nat op mijn leiderschap. Wanneer je als ondernemer faalt, kun je je schuldig voelen of je ervoor schamen. Dat we ons schuldig voelen durven we nog wel toe te geven, maar dat we ons schamen erkennen we niet graag. We schuiven de schuld dan graag af op een ander. Ik snap dat ondernemers zich willen richten op succes in plaats van op het accepteren van hun falen, maar dat is niet effectief. Als je toe durft te geven dat je je schaamt, begrijpen mensen je beter. We zijn daarin immers allemaal gelijk.

Stoppen is heilzaam

Naast dat ik mij schaamde voor mijn wispelturige wijze van leidinggeven, schaamde ik mij ook voor de wanbetalingen van mijn bedrijven. En zelfs nu vind ik het nog moeilijk om daar aan terug te denken. Dat míjn bedrijven waar ík verantwoordelijk voor was de facturen niet op tijd konden betalen; daar schaamde ik me ontzettend voor. Ik had kunnen wijzen naar anderen, maar ik heb er bewust voor gekozen om pro-actief in verbinding te blijven met leveranciers waar nog facturen van openstonden. Ik heb openlijk mijn verhaal gedaan en verteld hoe zeer ik mij schaamde. Mijn conclusie in 2014 was dat ik moest stoppen met de locatie en ik ben nu weer full-time als Business Coach actief voor ondernemende geesten die de beste versie van zichzelf willen zijn. Ik heb afstand genomen van een manier van ondernemen die niet overeenkwam met mijn bedrijfswaarden. Dat heeft me gebracht naar waar ik nu sta. Stoppen kan dus ook echt heel heilzaam zijn!