5 manieren om toch een inkomen te krijgen bij arbeidsongeschiktheid

Als zzp’er komt het extra hard aan wanneer je arbeidsongeschikt raakt. De gevolgen voor je inkomen kunnen groot zijn. Je bent namelijk niet verzekerd zoals werknemers dit zijn. Zij kunnen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid terug vallen op werknemersverzekeringen. Wel zijn er voor zzp’ers andere mogelijkheden om niet zonder inkomsten te zitten bij arbeidsongeschiktheid.

1 – Je legt geld opzij. Je kunt een bedrag opzij zetten om zelf je arbeidsongeschiktheid op te vangen. Bedenk dan wel dat het moeilijk is om in te schatten hoe lang dit duurt en hoeveel geld je nodig zal hebben. Deze uitkeringen zijn vaak tijdelijk, bijvoorbeeld voor maximaal 2 jaar. Daarom combineren sommige zzp’ers dit met een AOV.

2 – Je stapt in een broodfonds. In een broodfonds legt elke zzp’er of ondernemer geld opzij. Als 1 van hen ziek is, krijgt diegene een uitkering uit het broodfonds. Broodfonds wordt aangeboden door de BroodfondsMakers.

3 – Je verzekert je vrijwillig bij UWV. Kom je uit loondienst en begin je voor jezelf? Dan kun je er ook voor kiezen om bij UWV verzekerd te blijven. Dit heet vrijwillige voortzetting. Je kunt dit doen voor de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Je moet je wel aanmelden binnen 13 weken nadat je uit loondienst bent gegaan.

4 – Je sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af bij een verzekeraar.

5 – Je regelt niets. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je voldoende hebt aan het inkomen van je partner. Of wanneer je zonder eigen inkomen of vermogen in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Deze uitkering is wel heel beperkt, houd hier rekening mee.

Een AOV of zelf sparen?

Het is altijd goed om een buffer aan te leggen: een spaarpotje is sneller op dan je denkt. Voor de meeste zzp’ers is een arbeidsongeschiktheidsverzekering geen overbodige luxe, vooral wanneer je geen of weinig eigen vermogen hebt. Heb je geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid? Dan heb je recht op bijstand als jij en je eventuele partner geen inkomen of vermogen meer hebben. En je niet meer kunt werken. Dit is vaak een groot verschil met het inkomen dat je als zzp’er gewend bent.

Het kan dus lonen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er is wel een aantal dingen waar je op moet letten. Belangrijk zijn natuurlijk de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar kijk ook eens naar de verschillende dingen die je wél of juist niet zou willen verzekeren. Ook goed om te weten: als zelfstandig ondernemer kun je de premie voor de AOV aftrekken bij de belastingaangifte. Dat scheelt.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost hangt van meerdere factoren af. Allereerst van je leeftijd. Ook je beroep en de werkzaamheden die je doet als ondernemer hebben invloed op de hoogte van de premie. En natuurlijk is de hoogte van het te verzekeren bedrag bepalend. Je kunt de premie van een AOV beïnvloeden door te kiezen voor een kortere of langere eigen risicoperiode. De eigen risicoperiode is de periode waarin je zelf bij ziekte de terugval van je inkomen opvangt. Ook kun je zelf aangeven tot welke eindleeftijd je je wilt verzekeren.

Wil je meer weten over de voorwaarden en de kosten van een AOV? Kijk op de pagina arbeidsongeschiktheid van Centraal Beheer.