Een stabiele toekomst voor je nabestaanden

Je overlijden: daar denk je vast niet dagelijks over na, en dat is maar goed ook. Maar als je plotseling komt te overlijden, is het wel prettig voor je nabestaanden als je financiële nalatenschap goed geregeld is. Hoe zorg je daarvoor?

Heb je nagedacht over het inkomen van je partner of kinderen? En hoe draag je je onderneming over? Om ervoor te zorgen dat nabestaanden na jouw overlijden geen financiële problemen krijgen, is er een aantal mogelijkheden om je daar tegen in te dekken.

 • Een overlijdensrisicoverzekering
 • Nabestaandenlijfrente
 • Nabestaandenpensioen
 • Een ANW-uitkering

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert eenmalig uit na overlijden. Hiermee kunnen nabestaanden de hypotheek aflossen die je achterlaat, de uitvaart en bijvoorbeeld schoolgeld voor de kinderen betalen. De meeste overlijdensrisicoverzekeringen zitten als volgt in elkaar:

 • Je betaalt maandelijks een bedrag. De hoogte ervan is afhankelijk van het bedrag dat je uitgekeerd wilt hebben bij overlijden.
 • De verzekering keert uit als je overlijdt tijdens de looptijd. De looptijd is variabel, met een maximale looptijd van 30 à 40 jaar.
 • Soms zijn er verschillende premiemogelijkheden. Bij een gelijkblijvende premie betaal je de gehele looptijd hetzelfde bedrag en blijft de uitkering gelijk. Bij een premie die langzaam zakt betaal je gedurende de looptijd steeds minder premie, maar het bedrag van de uitkering daalt ook.
 • De hoogte van de premie die je betaalt hangt ook af van je gezondheid. Of je wel of niet rookt bijvoorbeeld kan behoorlijk in premie schelen.
 • Verzekeraars houden rekening met je sterftekans. Er is een limiet tot aan welke leeftijd je de overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. Die leeftijd ligt tussen de 70 en 80 jaar.
 • De premie is niet aftrekbaar van de belasting.

Bij het afsluiten van een hypotheek is het in veel gevallen verplicht om ook een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit zorgt ervoor dat de hypotheekrente, ook bij overlijden, doorbetaald wordt. Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is de overlijdensrisicoverzekering sowieso verplicht.

Nabestaandenlijfrente

De nabestaandenlijfrente-uitkering zorgt ervoor dat je nabestaanden na je overlijden een financiële buffer hebben. Je sluit daarvoor een verzekering af, samen met een lijfrentepolis. Zo verzeker je je partner of kinderen mee voor na je overlijden.

 • Een normale lijfrenteverzekering sluit je af op meerdere personen, de nabestaandenlijfrente niet. Het is de bedoeling dat er uitgekeerd wordt na jouw overlijden.
 • De uitkering eindigt wanneer de begunstigde (bijvoorbeeld je partner) overleden is.
 • De premie voor de nabestaandenlijfrente kun je aftrekken van de belasting.
 • Als je terecht komt in de bijstand hoef je je lijfrente niet op te eten voordat je bijstand ontvangt.

Jouw pensioen en je nabestaanden

Als zelfstandige bouw je niet automatisch een aanvullend pensioen op. Voor jouw nabestaanden moet je dus ook zelf een nabestaandenpensioen regelen.

Algemene nabestaandenwet (ANW)

In sommige gevallen is het voor je nabestaande mogelijk om een nabestaandenuitkering aan te vragen. De ANW-uitkering is slechts voor een beperkte groep mensen beschikbaar vanwege speciale voorwaarden.

 • Degene met wie je een vast huishouden voerde komt in aanmerking. Als je samenwoonde met een broer of zus, komt die dus in beeld voor de ANW-uitkering.
 • Ook ex-partners die alimentatie krijgen, kunnen gebruik maken van de ANW-uitkering als hun ex-partner overlijdt.
 • Je woonde en werkte op de dag van het overlijden in Nederland.
 • Je nabestaande heeft een kind onder de 18 jaar.
 • Je nabestaande is voor 45% arbeidsongeschikt.
 • Je nabestaande krijgt nog geen AOW.
 • Het uitkeringsbedrag is maximaal 70% van het nettominimumloon.

Wie erft wat?

Je laat bij overlijden niet alleen familie achter, maar ook je onderneming. Spreek goed af wat er met je onderneming moet gebeuren. Zetten je erfgenamen de onderneming voort of stoppen ze de onderneming? Zet in een testament wie er erft. Als dat niet gebeurd is, bepaalt het erfrecht de erfgenamen.

Je onderneming nalaten

Het is natuurlijk altijd verstandig om je administratieve zaken goed op orde te hebben. Ook voor als je onverhoopt overlijdt. Het scheelt je nabestaanden een hoop administratieve rompslomp als ze je achterstallige facturen niet hoeven te sturen en geen achterstallige rekeningen hoeven te betalen. Zorg dus voor een actuele administratie, duidelijke overzichten van de afspraken die je maakt met je klanten en tijdige betaling van je crediteuren.

Het kan zijn dat je nabestaanden je bedrijf niet kunnen voortzetten of daar niet op zitten te wachten. In dat geval staken ze de onderneming.

Je erfgenamen worden sowieso aangeslagen voor erfbelasting, maar met de juiste keuzes bij voortzetting van de onderneming kan dat meevallen. Het is wel mogelijk om uitstel aan te vragen voor de erfbelasting.

 • Erfgenamen kunnen gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Als de bedrijfswaarde lager is dan € 1.055.022,- komen je erfgenamen in aanmerking voor 100% vrijstelling van de erfbelasting. Is de bedrijfswaarde hoger, dan betalen de erfgenamen erfbelasting.
 • Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald over de oudedagsreserve (jaarlijks gereserveerd deel van de inkomstenbelasting) indien deze wordt meegenomen door je partner.
 • Erfgenamen nemen ook alle btw-rechten- en verplichtingen op zich.