Een broodfonds voor ondernemers en zzp’ers

Je bedrijf loopt lekker, klanten zijn tevreden, je werkritme bevalt goed en de facturen vliegen de deur uit. Met het ondernemen gaat het dus goed. Totdat je opeens een ongeluk krijgt of ziek wordt. Je kunt je niet betaald ziek melden of een tijdje verlof nemen. En als je niet werkt, dan verdien je geen geld. Dus moet je als zelfstandige zelf een financieel vangnet optuigen. Dat kan met een arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV), of op andere manieren. Een van die alternatieven is het broodfonds. Broodfonds wordt aangeboden door de BroodfondsMakers.

Het broodfonds als buffer voor zelfstandige ondernemers

Een broodfonds is een vorm van arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. In een broodfonds bouwt u als het ware samen met andere zelfstandigen een buffer op. Dat werkt zo: 20 tot 50 ondernemers leggen elke maand een bedrag in. Wordt een lid ziek, dan keert het broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar.

Wel of niet deelnemen aan een broodfonds?

Dat is heel persoonlijk. In een broodfonds is het bijvoorbeeld belangrijk dat je elkaar leert kennen en als een vereniging te werk gaat. Een aantal kenmerken van een broodfonds zijn:

  • Daarnaast komt het broodfonds een aantal keer per jaar bij elkaar, bijvoorbeeld voor de algemene ledenvergadering.
  • Bij een broodfonds is het belangrijk dat iedereen elkaar kent of gaat leren kennen. Het zijn allemaal ondernemers die elkaar ondersteunen als een van hen een inkomensprobleem krijgt door arbeidsongeschiktheid. Het moet eenvoudig zijn om met elkaar te overleggen en goed contact te houden. Daarom mogen er ook maximaal 50 deelnemers in een broodfonds zitten.
  • Als jouw inkomen daalt door zwangerschap, kun je geen beroep doen op het broodfonds. Het broodfonds kan alleen gebruikt worden als het inkomen uit jouw bedrijf daalt door arbeidsongeschiktheid.
  • Een broodfonds is geen verzekering. Juridisch gezien is het broodfonds een vereniging die is opgericht door een groep ondernemers die samen afspraken maken om elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken. Dat doen zij maximaal 2 jaar. Ben je maar kort arbeidsongeschikt, dan kan een broodfonds dus een oplossing zijn.
  • In bestaande broodfondsen worden nieuwe leden voorgesteld door andere deelnemers. Voorwaarde om mee te doen kan bijvoorbeeld jouw woon- of werkplaats zijn, of de branche waarin je werkt.
  • De maandelijkse inleg die je naar jouw eigen broodfondsrekening overmaakt, is jouw eigen geld. De inleg wordt door de belasting dus niet als kostenpost gezien en is niet aftrekbaar. Als je schenkingen uit het broodfonds krijgt, betaal je daar geen inkomstenbelasting over, want schenkingen zijn geen inkomen. Om dezelfde reden zijn de schenkingen die je zelf doet aan iemand in jouw broodfonds niet aftrekbaar van jouw inkomen.

Combineren broodfonds met AOV

Er zijn zzp’ers die deelname in een broodfonds combineren met een arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV). Op die manier is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) gedekt via het broodfonds. Bij een langere periode van ziekte keert de AOV uit. De kosten die je maandelijks maakt voor jouw AOV zijn lager als je de eigen risicoperiode afstemt op de periode waarin het broodfonds uitkeert.

Andere alternatieven voor een AOV

Ruim 50% van de zzp’ers heeft zelf een financiële buffer opgebouwd. Ongeveer de helft daarvan heeft die buffer al moeten gebruiken. Dat staat in een onderzoek uit 2014 (PDF). Heel veel zzp’ers staan dus met lege handen bij tegenvallers. Daarom is het verstandig om doorlopend geld apart te zetten. En dan nog is het eigenlijk niet mogelijk om een buffer op te bouwen die voldoende groot is om arbeidsongeschiktheid op te vangen voor meerdere jaren.

Let bij het opzij zetten van geld op de volgende zaken:

  • Begin direct met het aanleggen van een financiële buffer. Hoewel er tijdens het opstarten van een bedrijf vooral veel geld geïnvesteerd wordt is het handig om toch te sparen.
  • Bereken voor jezelf hoeveel maanden buffer je nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld een partner die werkt? Of kom je altijd te kort in de zomermaanden? Stem daar het bedrag op af.
  • Gebruik jouw buffer niet voor het betalen van de inkomstenbelasting of andere terugkerende kostenposten. Als je terugvalt op een buffer, moet je dat in alle vrijheid kunnen doen.