Omgaan met intermediairs; laat je niet misleiden

Als je als zelfstandige professional zaken doet met vooral grote bedrijven, krijg je vroeg of laat te maken met intermediairs. Deze tussenpartijen, ook wel brokers genoemd, handelen jouw administratie en de betaling van jouw facturen voor de klant af. In ruil daarvoor ontvangen ze een deel van het bedrag dat de klant jou betaalt. Dat klinkt redelijk, maar er zijn zaken waar je als zelfstandige professional rekening mee moet houden. Hoe werkt dat? Waarop moet je letten? En hoe bescherm je je tegen problemen?

Wat doen intermediairs?

Voor bedrijven die veel zelfstandige professionals op uurbasis inschakelen, ben jij als zzp’er in feite een leverancier. Vaak besteden deze bedrijven de administratie van de zelfstandigen met wie ze zaken doen uit aan een intermediair. Deze intermediaire partijen zorgen ervoor dat het contract met jou geregeld wordt en handelen de administratie en facturatie af. In ruil daarvoor ontvangen de meeste bemiddelaars per zelfstandige professional per gewerkt uur een klein deel van het uurtarief.

Inspraak voor zelfstandigen

Als zzp’er ben je daarbij meestal afhankelijk van je klant en je hebt zelden inspraak in de keuze voor de intermediair die bedrijven maken. Ook over de voorwaarden waartegen de intermediair jouw facturen verwerkt of de betaaltermijnen heb je weinig te zeggen.

Risico’s indekken

Er zijn dan ook risico’s waar je als zelfstandige mee te maken kunt krijgen bij het werken via een intermediair. Trage of onjuiste afhandeling en betaling zijn voorbeelden, maar het meest vervelende wat je kan overkomen is een faillissement van zo’n broker. Dat is afgelopen jaren enkele keren voorgekomen en leverde grote schade op voor de zelfstandigen.

Het wrange van deze situatie was dat de curatoren van de failliete intermediairs nog lang in de weer waren om het geld dat de broker nooit aan de zelfstandigen had uitbetaald voor hun gewerkte uren alsnog van jouw opdrachtgever los te peuteren. Sommige opdrachtgevers hebben nog een deel van deze uren ook aan de getroffen zelfstandigen betaald, maar lang niet alle bedrijven waren zo coulant.

Nu komen de meeste faillissementen niet uit de lucht vallen. Lang voor een intermediair omvalt, ontvang je als zelfstandige signalen dat het niet goed gaat. Wat kun je doen om deze risico’s te voorkomen?

  • Spreek je broker aan op eventuele tegenvallende dienstverlening. Zoek contact met collega’s en onderzoek of zij van dezelfde klachten last hebben. Probeer gezamenlijk actie te ondernemen om de situatie te verbeteren.
  • Laat bij aanhoudende klachten ook je opdrachtgever weten tegen welke problemen je aanloopt. Opdrachtgevers hebben er belang bij dat hun externen goed behandeld worden door hun dienstverlener. De sleutel tot de broker is in handen van de opdrachtgever.
  • Weet dat intermediaire partijen een eigen branchevereniging hebben: de Bovib. Die is bezig met een eigen kwaliteitsnorm voor intermediairs en ontwikkelt een eigen klachtafwikkeling.
  • De website ZZP-Barometer looft een prijs uit voor de beste intermediair van het jaar. Dit is een belangrijke aanjager voor kwaliteit van dienstverlening in de sector. Op die site vind je ook informatie over de deelnemende intermediairs.
  • Organisaties voor zelfstandige professionals houden zich ook bezig met verbetering van de dienstverlening voor zzp’ers. Neem contact op met hen voor meer informatie.