Je werkt als zzp’er nog met een VAR-verklaring? Dit moet je doen

Werk je als zzp’er nog met een VAR (Verklaring arbeidsrelatie)? Die is vanaf 1 mei 2016 verdwenen. Maar geen paniek: je hebt nog even de tijd om iets te regelen. Wat en hoe? Dat lees je hier.

Vanaf 1 mei 2016 is Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Hiermee wordt de VAR-verklaring vervangen voor modelovereenkomsten. Het belangrijkste verschil tussen een VAR-verklaring en een modelovereenkomst, is dat bij een modelovereenkomst de freelancer of zzp’er en de opdrachtgever beide met een handtekening vastleggen dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband. Een VAR-verklaring was dat niet het geval.

Overgangsperiode

Er is een overgangsperiode van een jaar. Dat betekent dat de Belastingdienst in dit jaar het gebruik van een VAR nog oogluikend toestaat en alleen optreedt als er sprake is van ernstige fraude. Je hebt dus tot 1 mei 2017 om alles goed te regelen.

Modelovereenkomst geeft zekerheid

Het opstellen van modelovereenkomsten is niet verplicht. Toch is het wel aan te raden: als je een modelovereenkomst opstelt en je hier ook aan houdt, dan zijn jij en je opdrachtgever ervan verzekerd dat er achteraf geen heffingen of boetes worden opgelegd door de Belastingdienst. Is er sprake van een situatie waarin er twijfel zou kunnen ontstaan over de aard van de arbeidsrelatie tussen jou en je opdrachtgever, dan is het zeker aan te raden met modelcontracten te werken.

Van VAR-verklaring naar modelovereenkomst

Nu de VAR verdwijnt, moet je als zzp’er of freelancer door middel van een modelovereenkomst met je opdrachtgever afstemmen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Werkte jij voorheen toch al niet met een VAR-verklaring, bijvoorbeeld omdat je werk levert aan particulieren? Dan hoef je ook niet met modelovereenkomsten te gaan werken.

Maakte je wél gebruik van een VAR, dan wordt het tijd deze te vervangen voor een modelovereenkomst. Je hebt drie opties:

  1. Je gaat een algemene modelovereenkomst gebruiken;
  2. Je gaat een modelovereenkomst voor een specifieke branche of beroepsgroep gebruiken;
  3. Je stelt zelf een individuele overeenkomst op.

De algemene modelovereenkomst en de modelovereenkomst voor een specifieke branche of beroepsgroep kun je downloaden van de website van de Belastingdienst. Deze hoef je niet meer door de Belastingdienst te laten beoordelen. Stel je een individuele overeenkomst op, zorg dan dat deze aan de voorwaarden voldoet. Het is verstandig deze individuele overeenkomst te laten beoordelen door de Belastingdienst.

De overeenkomst moet altijd door zowel jou als door je opdrachtgever ondertekend worden.