Werken met een modelovereenkomst

De VAR-verklaring is vanaf 1 mei 2016 verleden tijd. Zowel opdrachtgevers als zzp’ers moeten vanaf dat moment met modelovereenkomsten gaan werken. Die moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Modelovereenkomst: verplicht of niet?

De invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) betekent niet dat je verplicht bent om met modelovereenkomsten te werken. Als jij voorheen niet met een VAR werkte, bijvoorbeeld omdat je werk of producten levert aan particulieren, dan hoef je nu ook niet met modelcontracten te gaan werken.

Maar ook als je wel een VAR wuo (winst uit onderneming) had, is het opstellen van deze overeenkomsten niet verplicht. Wanneer het overduidelijk is dat jij niet in verkapt dienstverband werkt, is zo’n contract niet nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als je voor 20 verschillende opdrachtgevers werkt, aan wie je allemaal ongeveer evenveel tijd besteedt.

Twijfel arbeidsrelatie

Wanneer moet je dan wel een modelovereenkomst opstellen? Als er twijfel zou kunnen bestaan over de arbeidsrelatie tussen jou en je opdrachtgever. In dat geval moet je met een overeenkomst werken. Als je met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst werkt, zorg dan dat jij je hieraan houdt. Net als je opdrachtgever. In dat geval hoeven jullie je geen zorgen te maken over boetes of naheffingen.

Goedgekeurde modelcontracten

Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben wij een aantal van de meest gebruikte standaard modelovereenkomsten voor je op een rij gezet, Ook heeft de Belastingdienst verschillende goedgekeurde modelcontracten op hun website gezet. Je kunt kijken welke van deze overeenkomsten het beste bij jouw situatie past en deze waar nodig aanpassen. Maar let op: de geel gearceerde delen in deze modelovereenkomsten zijn de delen die bepalen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Maak je wijzigingen in deze tekst, dan moet je de overeenkomst naar de Belastingdienst sturen ter beoordeling. In de witte tekst mag je in principe zo veel wijzigen als je zelf wilt, zonder dat de Belastingdienst zich over het contract hoeft te buigen. Let er wel op dat de witte tekst de geel gearceerde tekst niet tegenspreekt.

Zelf een overeenkomst opstellen

Je kunt er ook voor kiezen helemaal zelf een overeenkomst op te stellen. Deze moet je altijd ter beoordeling naar de Belastingdienst sturen. Dat kan door het contract te mailen naar alternatiefvar@belastingdienst.nl.

Stuur de volgende gegevens mee:

– de naam van jouw bedrijf

– het soort organisatie die de overeenkomst voorlegt (in dit geval: jouw onderneming)

– je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

– je RSIN of BSN

– of de overeenkomst voor één of meerdere opdrachtgevers bedoeld is

– een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken

– een omschrijving van wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden jij de werkzaamheden uitvoert

– of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen

– welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden

De Belastingdienst streeft ernaar alle ingezonden contracten binnen 6 weken te beoordelen.

Waar let de Belastingdienst op?

Als je zelf een modelovereenkomst opstelt is het belangrijk om te weten waar de Belastingdienst op let. Uit jouw contract moet blijken dat er géén sprake is van een dienstbetrekking.

Volgens de Belastingdienst is er wél sprake van een dienstbetrekking wanneer de arbeidsrelatie aan de volgende 6 punten voldoet:

– Jij bent verplicht de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren

– De opdrachtgever heeft werkgeversgezag

– Je krijgt een beloning in geld of natura voor jouw werkzaamheden

Als aan één van deze 3 punten niet wordt voldaan, dan is er geen sprake van een dienstbetrekking. Aan punt 3 zal waarschijnlijk altijd voldaan worden. Het is dus belangrijk in het modelcontract aan te tonen dat er niet voldaan wordt aan (een van de) andere 2 punten.

Aan punt één wordt niet voldaan wanneer jij de werkzaamheden door iemand anders dan jezelf uit kunt laten voeren. Denk aan een aannemer die voor zijn werkzaamheden anderen kan inhuren. Aan punt 2 wordt niet voldaan wanneer de opdrachtgever geen zeggenschap heeft over de manier waarop jij je werk doet. Uiteraard heeft de opdrachtgever wel zeggenschap over het resultaat.

Wie stelt de overeenkomst op?

Voor het opstellen van de overeenkomst maakt het niet uit wie degene is die de overeenkomst opstelt. Jij mag het doen, maar het kan ook zijn dat jouw opdrachtgever de overeenkomst maakt. Hij is namelijk aansprakelijk als blijkt dat er toch sprake is van een verkapt dienstverband.

Hou je aan de overeenkomst!

Let op: een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst geeft geen garanties. Alleen wanneer jullie beiden je ook echt houden aan wat er in staat. Blijkt achteraf dat jij en je opdrachtgever jullie niet hebben gehouden aan de omschrijvingen in de overeenkomst, dan kan jouw opdrachtgever een boete en naheffing krijgen. De naheffing kan hij voor een deel op jou verhalen. Zorg er dus altijd voor dat jullie je aan de overeenkomst houden.