Welke modelovereenkomst kan ik gebruiken?

Vanaf 1 mei 2016 moeten zzp’ers en freelancers en hun opdrachtgevers werken met een modelovereenkomst. Er zijn verschillende overeenkomsten die je hiervoor kunt gebruiken.

Voorheen moest een zzp’er of freelancer een VAR-verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Hiermee was duidelijk dat er geen sprake was van een dienstbetrekking tussen zzp’er en opdrachtgever. Die VAR-verklaring is nu, met een overgangsperiode van 1 jaar, verleden tijd.

Geen dienstbetrekking

Uit een modelovereenkomst moet blijken dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffing te betalen over de verdiensten van de freelancer of zzp’er. De Belastingdienst stelt dat er sprake is van een dienstbetrekking wanneer:

– Jij als zzp’er of freelancer verplicht bent de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren

– Er sprake is van werkgeversgezag

– Je een beloning in geld of natura krijgt voor je werkzaamheden

Wanneer uit de modelovereenkomst blijkt dat aan één van deze 3 zaken niet wordt voldaan, dan is er dus geen sprake van een dienstbetrekking. Bijvoorbeeld wanneer jij iemand anders zou kunnen inschakelen om de afgesproken werkzaamheden uit te voeren. Of als jouw opdrachtgever geen werkgeversgezag heeft. Dat houdt in dat hij geen zeggenschap heeft over de manier waarop jij de afgesproken werkzaamheden uitvoert. Van een beloning voor je werk is waarschijnlijk wel altijd sprake.

Modelcontracten op website Belastingdienst

Het is niet nodig om zelf een modelcontract op te stellen. Je kunt verschillende modelcontracten vinden op de website van de Belastingdienst. Je kunt daar kiezen uit algemene modelovereenkomsten of modelcontracten die per branche en beroepsgroep zijn opgesteld.

De algemene overeenkomsten zijn breed toepasbaar. Hiermee zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt waarbij er geen sprake is van loondienst. Om welk werk en welke branche het gaat, is niet van belang.

De modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen zijn door sectoren en belangenorganisaties aan de Belastingdienst voorgelegd.

Kies het contract dat het beste bij jouw situatie past en pas het waar nodig aan. Let daarbij op:

– dat je geen wijzigingen aanbrengt in de geel gearceerde gedeelten. Dit zijn de delen waarop de Belastingdienst vaststelt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

– en zorg ervoor dat je geen bepalingen opneemt in de rest van het contract die de geel gearceerde tekst tegenspreken.

Individuele overeenkomst

Toch liever zelf een contract opstellen? Dat kan ook. Dit is een individuele overeenkomst. De Belastingdienst beoordeelt je individuele overeenkomst en kijkt of je opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Lees hier aan welke voorwaarden voor een modelcontract moet voldoen.

Voorleggen aan de Belastingdienst

De modelovereenkomsten die je downloadt van de website van de Belastingdienst, hoef je niet voor te leggen aan de Belastingdienst. Alleen als je wijzigingen aanbrengt in de geel gearceerde tekst, moet je het contract ter beoordeling naar de Belastingdienst sturen.

Elke opdrachtgever een andere overeenkomst?

Je hoeft niet voor iedere opdrachtgever een nieuwe overeenkomst op te stellen. Als de situaties hetzelfde zijn, kun je voor diverse opdrachtgevers hetzelfde modelcontract gebruiken.

Boete en naheffingen

Realiseer je wel dat het opstellen van het modelcontract nog geen zekerheden biedt. Als jij en je opdrachtgever niet werken volgens de bepalingen in de overeenkomst, kan het zijn dat de Belastingdienst achteraf concludeert dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dit betekent dat de opdrachtgever een boete en naheffingen kan krijgen. Deze heffingen kan hij voor een deel op jou verhalen.