loading... 
 
Built with In5.

Wat nou als uw
medewerker ziek
thuis komt te zitten?

ziekteverzuim

Een medewerker meldt zich ziek. Weet u wat u moet doen? Voorkom dat ziekteverzuim een kostbare zaak wordt. Een handig stappenplan.

Klik om te zien wanneer u wat moet doen

Dag 1 Op tijd ziekmelden

Een medewerker moet zich op tijd ziekmelden. Meld uw medewerker ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. Dit is niet verplicht. Maar een bedrijfsarts kan u wel helpen om de medewerker weer snel aan het werk te krijgen. De bedrijfsarts of arbodienst neemt contact op met uw medewerker.

Handige tips voor minder ziekteverzuim

• Stel de juiste vragen bij ziekmelding Wist u dat uw reactie van invloed is op het verzuimgedrag van uw medewerkers? Met alleen ‘veel beterschap’ bent u er niet. Als uw medewerker zich ziekmeldt, stelt u de juiste vragen. • Maak duidelijke afspraken over ziek melden Zorg dat iedereen weet wanneer en hoe ze zich ziek moeten melden. U zult zien dat het korte ziekteverzuim (maximaal 1 week ziek) afneemt.

Week 6 Uw medewerker heeft een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst

Is uw medewerker nog steeds ziek? In de 6e ziekteweek bent u verplicht de medewerker ziek te melden bij de bedrijfsarts of arbodienst. De arts neemt contact op met de medewerker en maakt een probleemanalyse>

Probleemanalyse

In de probleemanalyse brengt de bedrijfsarts of arbodienst de ziekte van de medewerker in kaart: wat kan de medewerker wel en wat niet met zijn ziekte. In deze probleemanalyse geeft de arts een advies aan de medewerker en werkgever.

Hebben uw medewerkers recht op een uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Met een WIA-verzekering (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) beschermt u uw medewerkers tegen een ernstige inkomens­terugval. Bij Centraal Beheer noemen we dat AOV voor uw Personeel. Bekijk de video of doe de WIA-calculator.

Week 8 Stel een plan van aanpak op

Samen met de zieke medewerker stelt u een plan van aanpak op. In het plan van aanpak staat wat u samen gaat doen om ervoor te zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Hoe stel ik een plan van aanpak op?

De basis voor het plan van aanpak is de probleemanalyse van de bedrijfsarts. Op de website van UWV kunt u een formulier downloaden waarin alle informatie staat.

Week 42 Meld de medewerker ziek bij UWV

In de 42e week meldt u uw medewerker ziek bij UWV: de 42e-weeksmelding. U doet dit bij voorkeur digitaal. Dat betekent minder handelingen, kortere wachttijden en minder risico op fouten.

Leg re-integratieafspraken vast en bewaar ze goed

Ook na de 42e-weekmelding blijft u samen werken aan een snelle terugkeer op het werk. Leg alle afspraken die u maakt op papier vast. Uw medewerker krijgt van alles een kopie. Hij/zij heeft deze documenten nodig als hij/zij na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag gaat doen.

Uitleg WIA, WGA en IVA

WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeids­vermogen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids­geschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeids­ongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Week 52 Stel samen met de zieke medewerker een (eerstejaars)evaluatie op

Uw medewerker is bijna 1 jaar (52 weken) ziek. Tijd om het plan van aanpak te evalueren. U stelt samen met uw zieke medewerker een (eerstejaars)evaluatie op. Hierin staat hoe de re-integratie tot nu toe is gegaan. Ook kijkt u vooruit naar het komende jaar.

Handige tips

Tip In een (eerstejaars)evaluatie kijkt u terug naar de afspraken die zijn gemaakt in het plan van aanpak. Hiervoor kunt u een standaard formulier van UWV gebruiken. Tip: Zoek naar werk binnen en buiten uw bedrijf Is het na het 1e jaar nog niet duidelijk hoe en wanneer uw medewerker weer aan het werk kan? Ga dan op zoek naar ander werk binnen én buiten uw bedrijf.

Week 88 Uw zieke medewerker krijgt een brief van UWV over een WIA-uitkering

Uw medewerker is nu 1,5 jaar (88 weken) ziek. Hij/zij krijgt van UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering.

Laat uw medewerker op tijd een WIA-uitkering aanvragen

Dit moet hij/zij uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij/zij ziek is doen. Vraagt uw medewerker de uitkering te laat aan? Dan moet u misschien een langere periode het loon doorbetalen.

Week 91 Stel samen met de zieke medewerker een eindevaluatie op

Gaat uw medewerker een WIA-uitkering aanvragen? Stel dan uiterlijk 2 weken voordat hij/zij de aanvraag doet samen de eindevaluatie op. Geef uw medewerker kopieën van alle documenten uit het re-integratieverslag.

Hoe stel ik een eindevaluatie op?

In een eindevaluatie geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Hiervoor kunt u een standaard formulier van UWV gebruiken.

Week 93 Uw zieke medewerker vraagt een WIA-uitkering aan

Uw medewerker is nu 1 jaar en 9 maanden (93 weken) ziek. In deze week moet hij/zij uiterlijk een WIA-uitkering aanvragen. Een medewerker krijgt niet zomaar na 2 jaar een WIA-uitkering.

Wanneer krijgt een zieke medewerker geen WIA-uitkering?

Een arts en een arbeidsdeskundige van UWV beoordelen de aanvraag van uw medewerker. Ze kijken naar de mate van arbeidongeschiktheid en hoeveel procent hij/zij nog kan verdienen van zijn oude loon. Afhankelijk van dit percentage heeft uw medewerker verschillende mogelijkheden: • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, geen WIA-uitkering • Meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt: een WGA-uitkering • Meer dan 80% arbeidsongeschikt en duurzaam arbeidsongeschikt: een IVA-uitkering

Uitleg WIA-, WGA- en IVA-uitkering

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Week 104 Het ontslagverbod houdt op

U betaalt in principe de eerste 2 jaar van de ziekte het loon van uw medewerker. U mag in die periode uw medewerker niet ontslaan. Dat verandert na 2 jaar. Dan houdt het ontslagverbod op. Ontslag mag dan onder bepaalde voorwaarden. Er zijn regels onder welke voorwaarden u een zieke medewerker mag ontslaan. Kijk daarvoor op UWV

Week 105 Blijft uw zieke medewerker in dienst?

Als uw medewerker langer dan 104 weken ziek is, mag u hem onder bepaalde voorwaarden ontslaan. Is uw medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kunt u uw medewerker ook in dienst houden. Dit kan voordelig zijn voor u en uw medewerker. Zo voorkomt u een grote inkomensterugval van uw medewerker. Ook met een WIA-verzekering kunt u ervoor zorgen dat uw medewerker niet onder bijstandsniveau terecht komt.

Wat is een WIA-verzekering?

Met een WIA-verzekering (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) beschermt u uw medewerker tegen een ernstige inkomensterugval. Bij Centraal Beheer noemen we dat AOV voor uw personeel. Bekijk de video of lees meer over onze WIA-verzekering.

Betermelden

U kunt binnen deze 2 jaar op ieder moment de zieke medewerker beter of gedeeltelijk beter melden. Vergeet niet om dit door te geven aan alle betrokken instanties. Denk aan UWV, arbodienst, bedrijfsarts en verzekeraar.

Download ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ voor extra hulp bij re-integratie