‘1 procent minder verzuim levert een miljoen per jaar op!’ – Marga Gerritsen

Marga Gerritsen is loopbaan- en mobiliteitsadviseur bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Ze werkt samen met andere werkgevers in de regio om de mobiliteit van haar medewerkers te vergroten.

‘Nieuwe kansen onderzoeken voor mensen die boventallig zijn, re-integreren of van baan willen veranderen is makkelijker als je ook buiten je eigen muren kijkt. Voor medewerkers is het vaak een eyeopener om zich bewust te worden van hun mogelijkheden in een andere functie of bij een andere werkgever. Hoe begeleidt zij haar mensen?

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden

Met bijna 4000 medewerkers, aanhoudende bezuinigingen in de zorg én een sociaal stelsel dat voortdurend verandert, hebben Marga en haar twee collega-mobiliteitsadviseurs hun handen vol om iedereen duurzaam inzetbaar te houden. Naast persoonlijke begeleiding doen zij dat door samen te werken met andere werkgevers in de regio. Die samenwerking gaat via ACE Integraal Netwerk, een arbeidsmobiliteitscentrum opgericht in 2012. Inmiddels zijn daar landelijk honderden organisaties en bedrijven uit verschillende branches bij aangesloten.

Geen baan voor het leven meer

Het centrum is er om kennis uit te wisselen, maar ook om vraag naar en aanbod van werk concreet te matchen. Via het digitale platform ACEwerkt.nl kunnen kandidaten en werkgevers elkaar vinden. Daarnaast is er een maandelijkse bijeenkomst waar werkgevers kandidaten aan elkaar voorstellen. Gerritsen: ‘Het doel van ACE is mensen in beweging te krijgen. Want beweging is ontwikkeling. Niemand heeft meer een baan voor het leven. Mensen worden zich daar bewust van. Ze beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen toekomst en goed moeten nadenken over hun talenten en drijfveren. Als HR-manager of loopbaanadviseur wil je dat zo goed mogelijk begeleiden. ACE helpt daarbij. Het verlaagt de drempel voor kandidaten om eens buiten de deur te kijken en een andere functie of werkgever uit te proberen.’

Dag van de Mobiliteit

‘Een mooi voorbeeld daarvan is de Dag van de Mobiliteit. Die organiseerden we vanuit ACE-regio Gelderland dit jaar voor de vierde keer, op 21 april 2016. Mensen kunnen een dag van baan wisselen met iemand uit een ander deelnemend bedrijf. Alle deelnemers stellen kandidaten en werkplekken beschikbaar en maken matches. In totaal wisselden er die dag 323 mensen van baan. Vanuit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis deden er ruim 20 medewerkers mee. Het werkt heel goed. Het geeft medewerkers nieuwe ideeën en zelfvertrouwen. Soms is het een bevestiging dat de eigen werkplek zo slecht nog niet is. Maar het komt ook voor dat men beseft dat er elders juist betere mogelijkheden zijn. Hoe het ook uitpakt, het stimuleert mensen tot nadenken over hun inzetbaarheid en ambities.

Als werkgever heb je er baat bij als mensen gaan nadenken over hun eigen welzijn en wensen. Hoe gelukkiger je in je werk bent, hoe minder je verzuimt. Bij ons levert 1 procent minder verzuim al snel een miljoen euro per jaar op. En natuurlijk stijgt ook de arbeidsproductiviteit als mensen met plezier naar het werk gaan!’

Over arbeidsmobiliteits-centrum ACE

Elke werkgever en medewerker kan zich aanmelden bij ACEwerkt.nl. Werknemers kunnen er een openbaar cv aanmaken en gebruikmaken van voorbeelden. Naast vacatures vinden zij er vragenlijsten en zelftests. Er zijn ook vacatures voor werkervaringsplaatsen, voor wie het eerst een paar maanden wil uitproberen. Werkgevers kunnen op ACEwerkt.nl vacatures aanmaken. Ook kunnen zij deelnemen aan netwerkbijeenkomsten waar ze kandidaten kunnen voordragen. Kandidaten zijn ook welkom op die bijeenkomsten en kunnen er advies krijgen over hun loopbaan. Verder zijn er allerlei activiteiten op het gebied van kennisuitwisseling.