Strategisch plannen rondom de levensfases van je medewerkers

Je personeelsbeleid strategisch afstemmen op de levensfases van je medewerkers. Slimme truc. Meer aandacht voor de leeftijd van je medewerker, zorgt ervoor dat hij in zijn hele loopbaan een waardevolle bijdrage kan leveren. Daarmee verhoog je zijn duurzame inzetbaarheid. Een goede investering. Zeker nu de pensioenleeftijd de komende jaren wordt opgerekt en de vut verleden tijd is. Hoe zorg je voor een levensfasebewust personeelsbeleid?

Levensfasebewust personeelsbeleid is niets anders dan dat je als werkgever aandacht hebt voor de leeftijd van je medewerkers. En ook dat je hierop inspeelt. Iedere levensfase kent zijn eigen behoeften, competenties en belastbaarheid. Dertigers combineren veel zorgtaken en vragen om flexibele werktijden. Oudere medewerkers moeten soms een tandje terug doen of hebben bijscholing nodig. Vanuit de overheid is er specifieke wetgeving opgesteld om medewerkers in die specifieke levensfases tegemoet te komen. Over het algemeen zijn er vier levensfases te onderscheiden.

De 4 levensfases

Fase 1: de Startersfase De nieuwkomers op de arbeidsmarkt hebben veel kennis, maar weinig ervaring. Dankzij hun frisse blik en honger willen zij veel leren en veel aanpakken. Medewerkers in deze levensfase hebben veel begeleiding en feedback nodig. Tegelijkertijd lopen zij het risico op overbelasting en een burn-out.

Fase 2: de Spitsuurfase Medewerkers in de spitsuurfase kennen een hoge belasting. Dit komt door de combinatie van privé (zorg voor het gezin) en werk (hoge functies, met dito verantwoordelijkheden). Zij komen vaak tijd te kort. Het is voor hun belangrijk een goede balans te vinden om de verantwoordelijkheden aan te kunnen.

Fase 3: de Stabiliteitsfase Medewerkers in deze fase hebben behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en verdieping. Er is meer rust. Zij zijn over het algemeen gesetteld in de baan, maar lopen het risico om in een routine te vervallen.

Fase 4: de Seniorenfase Hoge ervaring in het werk, maar minder goed inzetbaar: dat zijn de kenmerken van medewerkers in de seniorenfase. Werkgevers kunnen medewerkers in deze fase actief houden door gepaste uitdagingen te bieden. Ook door van hun ervaring gebruik te maken en ze te koppelen aan jonge medewerkers. Zo bevorderen zij kennisoverdracht.

Personeelsbeleid strategisch afstemmen op de levensfase

Is jouw personeelsbeleid afgestemd op levensfases? Probeer dan zoveel mogelijk aan de wensen van jouw medewerkers tegemoet te komen. Starters hebben bijvoorbeeld een andere behoefte aan verlof dan medewerkers met schoolgaande kinderen. Terwijl senioren de drukte in hun privéleven al voorbij zijn en misschien behoefte hebben aan tijd voor mantelzorg. Ook qua opleidingen lopen de wensen uiteen per levensfase.

Wetgeving per levensfase

De overheid probeert door wetgeving tegemoet te komen aan de behoeften per levensfase. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Wet flexibel werken’. Met deze wet kunnen medewerkers minder uren kunnen werken. Hierdoor kunnen zij arbeid en zorgtaken beter verdelen. Ook is het makkelijker gemaakt voor medewerkers om langer door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Vanaf 1 januari 2016 zijn de regels voor het in dienst nemen van een AOW-gerechtigde medewerker versoepeld. Er is nu bijvoorbeeld een maximum aan aantal tijdelijke contracten dat aan een medewerker mag worden gegeven. Ook geldt er een verkorte opzegtermijn van één maand.

Wil je alles weten over de wet- en regelgeving rondom de levensfases? Download kosteloos het nieuwe e-book Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden 2016 van Centraal Beheer.

Download Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden 2016