4 non-verbale fouten die sollicitanten maken

Sollicitanten willen natuurlijk beoordeeld worden op hun inhoud. Maar zij communiceren ook non-verbaal. En daar haal je als gesprekspartner onbewust allerlei dingen uit. Imagodeskundige Zabeth van Veen legt uit wat jouw mening beïnvloedt.

Mensen geloven eerder wat ze zien dan wat ze horen. Dus wanneer iemand non-verbaal iets anders ‘zegt’ dan verbaal, dan ben je eerder geneigd te geloven wat je zíet dan wat je hoort. Wat heeft bewust of onbewust invloed op je mening?

1 – Houding

Iemand die rechtop zit geeft meer energie dan iemand die in elkaar gezakt zit.

2 – Kijkrichting

Oogcontact is belangrijk tijdens een gesprek. Maar beelddenkers kijken nog wel eens omhoog of naar opzij tijdens het praten of luisteren. Een tip voor HR-professionals die een sollicitant tegenover zich hebben: ben je zelf een beelddenker, dan is het slim om dit naar je gesprekspartner te benoemen. Zo voorkom je dat je sollicitant denkt dat je ongeïnteresseerd wegkijkt.

3 – Tics

Spelen met een pen (haar, kleding enzovoort) leidt af.

4 – Handen

Het is prettiger om een gesprek te voeren met iemand die zijn of haar handen boven tafel houdt. Onder de tafel ziet er gesloten uit. Handen boven de tafel zijn beweeglijker en kunnen een gesprek met gebaren kracht bijzetten.