5% meer betrokken medewerkers? Communiceer over arbeidsvoorwaarden!

Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen bepalend zijn om medewerkers te binden. Of om nieuw talent aan te trekken. Maar dan moet je hier wel op de juiste manier over communiceren.

Werkgevers investeren fors in secundaire arbeidsvoorwaarden. Om het in cijfers uit te drukken: organisaties besteden zo’n 20 tot 30 procent van de loonsom aan extra vrije dagen, opleiding, aanvullende verzekeringen etc. Terwijl uit onderzoek van Aon blijkt dat slechts 48 procent van de medewerkers zijn arbeidsvoorwaarden globaal kent. Slechts 9 procent kent ze exact.

Is het dan niet vreemd dat de communicatie over secundaire arbeidsvoorwaarden nog vaak een ondergeschoven kindje is? Helemaal omdat uitleg over arbeidsvoorwaarden tot 5 procent meer medewerkersbetrokkenheid leidt.

Waarom we wel en niet communiceren

HR- en P&O-afdelingen waren in de afgelopen jaren vaak terughoudend in hun communicatie over arbeidsvoorwaarden. Deels omdat andere thema’s, zoals een reorganisatie, prioriteit hadden. Maar we zien nu een kentering. Met name in de sectoren waar een krapte op de arbeidsmarkt heerst, zoals ICT, bouw en techniek. Daar richten ze zich meer dan ooit op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en zetten ze zogenaamde ‘benefit statements’ in: een totaaloverzicht van het beloningsbeleid. In deze sectoren is sprake van urgentie: van een positief werkgeversimago. Want, stel je voor dat jouw medewerkers van baan of werkgever  veranderen. En je wilt ook dat die potentiele werknemer voor jou kiest, niet voor de concurrent. Arbeidsvoorwaardencommunicatie kan hierbij gebruikt worden als onderscheidend middel.

Maak het vooral persoonlijk

Ook binnen andere sectoren wordt inspelen op persoonlijke behoeftes steeds belangrijker. Denk aan de komst van Individuele Keuzebudgetten, waarmee medewerkers zelf de samenstelling van hun secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen bepalen. En meer gemotiveerd zijn, dat is het idee. Maar als niemand de waarde van zulke regelingen kent, hebben ze alsnog weinig effect. Begin dus met communiceren over de regelingen die je aanbiedt, waarom je dat doet en hoe medewerkers daarvan profiteren. Niet alleen met het oog op nieuwe medewerkers. Richt je juist ook op bestaande medewerkers, wanneer je een nieuwe regeling introduceert.

Hoe je die arbeidsvoorwaardencommunicatie het beste aanpakt? Lees daarvoor mijn volgende blog ‘5 manieren: zo vertel je medewerkers over nieuwe arbeidsvoorwaarden’

In deze blogserie deelt Jorrit Drieënhuizen zijn ervaringen op het gebied van arbeidsvoorwaardencommunicatie. Vanuit zijn functie als adviseur HR communicatie helpt hij HR afdelingen te ontlasten en ondersteunt bij het creëren van bewustwording en in-/overzicht bij medewerkers.