Met ‘flex’ kun je alle kanten op

Waarom is een wendbare organisatie belangrijk? Welke rol vervullen vaste medewerkers en tijdelijke krachten daarin? Wat is de ideale dikte van de flexibele schil? En met welke arbeidsrechtelijke wetten heb jij als werkgever te maken?

‘Ik voel me fléééx.’ Een jaar of tien geleden was dit een populair zinnetje om een prettige gemoedstoestand mee uit te drukken. Zeg maar het vroegere ‘helemaal zen’. Tegenwoordig verbinden we ‘flex’ vooral aan arbeid, medewerkers en wetten. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met een ‘wendbare organisatie’ en de ‘flexibilsering van hr’? Het onderwerp flex besproken.

Kansen grijpen

De tijd dat medewerkers hun hele loopbaan in dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf blijven werken is voorbij. Je blijven ontwikkelen, is het devies. Aan werkgevers de uitdaging om gemotiveerde arbeidskrachten – vast en flexibel – voor langere tijd, of voor een bepaalde periode, aan zich te binden. En gebruik te maken van hun talenten en inzet. Om zo de concurrentiestrijd aan te kunnen gaan met andere ondernemingen. Kansen grijpen, flexibel zijn, op een steeds sneller veranderende zakelijke markt, waar trends, nóg geavanceerdere productiemethoden en IT-systemen elkaar in rap tempo opvolgen. De ideale verhouding vaste kern en schil met flexibele medewerkers (in dienst op een flexibel contract, oproepkrachten, gedetacheerden en zzp’ers) ligt rond de 70-30%.

Informatie over de modelovereenkomsten met zzp’ers en freelancers vind je in onze VAR-check 2016

Flexibele vaste medewerkers

Door hun ervaring leveren vaste krachten die al wat langer meedraaien een belangrijke bijdrage aan je organisatie. Maar wat als het eerst zo volmaakte plaatje door omstandigheden minder perfect wordt voor de medewerker? Wie dagelijks in de file staat of met een overvolle spitstrein moet reizen, kan dit steeds meer als een last gaan ervaren. Je kunt deze waardevolle mensen behouden door afspraken over thuis- of telewerken te maken. De Wet flexibel werken, die op 1 januari 2016 inging, geeft medewerkers meer ruimte om werkzaamheden op een bepaalde plaats of tijd te bepalen. Deze wet is ook van toepassing wanneer de wens bestaat om tijdelijk minder uren te gaan werken, bijvoorbeeld in het geval van ouderschaps- of langdurig zorgverlof. Of bij een arbeidsvrije periode, zoals een sabbatical.

Koersvast met flexwerkers

Flexwerkers zijn onmisbaar in een wendbare onderneming. Ze zorgen ervoor dat het werk doorgaat bij drukte, ziekte of verlof van vaste medewerkers. Of ze verrijken de organisatie door hun zelfstandige manier van werken, frisse blik en de kennis en kunde die ze als vrije ondernemer hebben opgedaan. De arbeidsrechtelijke regels voor medewerkers met een tijdelijk contract zijn vastgelegd in de Wet werk en Zekerheid (ook wel flexwet genoemd), die op 1 juli 2015 inging.