‘Ik ga met zwangerschapsverlof. Wat zijn mijn plichten en rechten?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Elke week helpt een deskundige op Even Centraal Werkgevers je met het antwoord op een veel gestelde – of zeldzame – vraag. Deze week de vraag:

‘Ik ga met zwangerschapsverlof, wat zijn mijn plichten en rechten?’

David Krommendijk werkt als zelfstandig adviseur en is eigenaar van Beryl Personeel, een payroll en HR-adviesbureau. Na 12 jaar hoofd personeelszaken bij een bedrijf met veel flexibele krachten weet hij alle vragen te beantwoorden rondom de Wwz en ligt zijn kracht bij arbeidsrecht en wet- en regelgeving.

Kost een zwangerschapsverlof ook wat?

‘De medewerker kost het niets, de werkgever wel. Als iemand meer dan het dagloon verdient, betaalt de werkgever de aanvulling. De werkgeverslasten worden niet gedekt. Over het bedrag dat bovenop het brutoloon komt, moet de werkgever werkgeverslasten afdragen. Een zwangerschapsverlof kost een werkgever dus zeker geld.‘

Hoe lang van te voren moet een medewerker een zwangerschapsverlof aankondigen?

‘Als een medewerker zwanger is, dan dient ze dit uiterlijk 3 weken voor ze met verlof gaat te melden. In de meeste gevallen gebeurt dat natuurlijk wel eerder. Dan kun je alle radartjes op tijd in gang zetten. De aanvraag bij UWV en eventuele vervanging.’

Op hoeveel weken verlof heeft iemand recht?

‘We noemen het altijd zwangerschapsverlof, maar eigenlijk is het zwangerschaps- en bevallingsverlof. In totaal is dat tenminste 16 weken, waarvan minimaal 10 weken bevallingsverlof. Zwangerschapsverlof is tussen de 4 en 6 weken, afhankelijk van de wens en gezondheidstoestand van de medewerker. Mocht iemand ziek worden, gerelateerd aan de zwangerschap, dan gaat het met 6 weken in. Op het moment dat de medewerker een tweeling of meerling krijgt, mag ze tegenwoordig 8 tot 10 weken van te voren met verlof. In mei 2016 gaat deze wetgeving in.’

Als de medewerker voor die 6 weken ziek wordt?

‘Dan valt ze in de ziektewet. Dan is de medewerker ziek met als reden zwangerschap. Je voert een normale ziekmelding door, maar geeft aan dat het een zwangerschapsziekte betreft.’

En als de medewerker eerder bevalt, of juist later dan de uitgerekende datum?

‘Dat is altijd een mooie discussie. Bevalt de medewerker eerder, dan is de periode van zwangerschapsverlof dus korter. De periode na de bevalling is in dit geval ietsje langer, want het verlof loopt door tot 16 weken. Bevalt de medewerker later, dan heeft ze altijd nog 10 weken na de bevalling verlof en duurt het verlof dus langer dan 16 weken. Er is dus altijd sprake van 10 weken bevallingsverlof. Ook als iemand heel laat bevalt.’

Ontslag tijdens zwangerschapsverlof?

‘Dat mag niet, daar is de medewerker tegen beschermd. Overigens geldt dit niet bij een beëindiging van het contract. Dan valt de medewerker automatisch in de ziektewetuitkering van UWV.’

En de vader?

‘De vader heeft recht op 3 dagen verlof na de bevalling. Ze zijn bezig om dat uit te breiden naar 5 dagen. Naar verwachting gaat dat in 2017 in.’