‘Van hiërarchie naar netwerken: ieders talent optimaal benut’

Van een plat, hiërarchisch en traditioneel gestuurd bouwbedrijf naar een netwerkorganisatie met kernteams. Van taakgestuurd naar uitgaan van ieders kracht. Rachel van Raan is Hoofd HRM bij bouwbedrijf Plegt-Vos, een bedrijf waar HR volop in transformatie is. Op Even Centraal Werkgevers blogt ze over dit veranderingsproces.

Verticale samenwerkingen, kernteams, een netwerkorganisatie. Dat is heel wat anders dan een plat en hiërarchisch gestuurd bedrijf. Hoe ik als hoofd HRM met dit interessante vraagstuk bezig ben? Het is hier in ieder geval nooit saai, dat is zeker!

Vastomlijnd functieprofiel?

De visie van Plegt-Vos is dat je om tot de gewenste oplossingen te komen, meer ‘hoofden’ nodig hebt. Een oplossing zit niet meer in 1 iemand. Maar ook niet in 1 organisatie. Dat maakt dat mensen niet meer in vastomlijnde functieprofielen kunnen zitten. Om die reden nemen we bijvoorbeeld ook geen functieomschrijvingen meer op in onze vacatures. We vragen mensen om breder te kijken. Om je eigen talenten te ontdekken en in te zetten en deze te combineren met de talenten van anderen. Het ene moment heb je kennis en talent op dit vlak nodig, het andere moment weer op een ander vlak. Daar kun je niet iemand voor aannemen die 30 jaar hetzelfde doet. Er moet een bepaalde vorm van flexibiliteit ontstaan.

Het gaat ook over bewustwording. Dat niet alle kennis in 1 hoofd zit en dat de wereld waarin wij leven zo snel verandert. Qua technologie, qua wetgeving, qua ICT-oplossingen. De kunst is om een netwerk om je heen te hebben, zowel in- als extern. Wij verbinden dat intern met elkaar in verticale samenwerkingen, de zogenoemde kernteams.

Verticale samenwerking

De verticale samenwerkingen zijn vormgegeven in 3 kernteams, die gebaseerd zijn op onze 3 kernactiviteiten. Deze activiteiten voeren we alle drie integraal binnen elk van onze vestigingen uit:

  1. Woningbouw (van conceptmatige woningbouw van rijwoningen tot grotere 2 onder 1-kappers)
  2. Utiliteitsbouw (bijvoorbeeld appartementencomplexen, bedrijfsgebouwen en onderwijs- en zorginstellingen)
  3. Beheer & Onderhoud (van grotere renovaties en transformaties tot kleinere dagelijks onderhoudsklussen)

In de 3 kernteams werken we volgens vaste processen en werkwijzen en met vaste partners voor de basisprocessen. Afhankelijk van de vraag vullen we de teams aan met relevante externe expertise van flexibele partners. Dat is onze filosofie: Op het juiste moment de juiste partners inschakelen, de verbindingen te leggen en zo samen tot een oplossing te komen.

Mee-ademen

In de periode 2006-2007 was er nog krapte op de arbeidsmarkt. Om mensen aan boord te krijgen, boden we meestal meteen contracten voor onbepaalde tijd. In 2008 kwam de crisis en zagen we in dat het niet verstandig was om zo lang mensen aan je te verbinden. De vraag was eerder hoe wij konden mee-ademen met de economie. Hoe konden wij ons personeelsbestand hierop laten aansluiten? Nu, maar ook naar de toekomst toe. In de periode 2008-2013 kenden we een behoorlijke krimp. Maar we hebben heel goed nagedacht over hoe wij de crisis konden ombuigen om er sterker uit te komen.

Puzzelstukjes

De structuur van kernteams is een jaar of 2 geleden in gang gezet. We hebben eerst gewerkt aan onze visie en cultuur. Vervolgens de structuur en de volgende stap is werken aan talent, verantwoordelijkheden en performance. Het kernteam woningbouw is nu enorm ver. De dingen die we daar leren, passen we weer toe in andere teams. Die kruisbestuiving komt tot stand door horizontale verbindingen tussen de kernteams. Dat gaat automatisch. In onze vestigingen werken medewerkers uit de verschillende kernteams dagelijks letterlijk naast elkaar. HR schuift aan op managementteam- en directieniveau. Zo weten we wat er speelt en lossen we dingen op. We leggen hele duidelijke kaders en doelstellingen neer bij kernteams. HR faciliteert. Het is de piramide op z’n kop. Je legt verantwoordelijkheden bij de mensen zelf. Onze talenten- en performance systematiek is een hulpmiddel om dit te stimuleren. Dan passen alle puzzelstukjes weer helemaal goed in elkaar.