‘Maak jouw medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling’

Hetty Moll (59) staat samen met haar partner Frank Roders aan het roer van hr-specialist Compagnon. Zij vertelt hoe zij omgaat met hedendaagse thema’s employability, recruitment en Total Workforce Management.

Bij hr-specialist Compagnon is er één aspect heel belangrijk, vertelt Hetty. ‘Wij willen proberen alles uit onze mensen te halen wat er in zit. Wij vinden dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid daarin heeft, en ook moet nemen. Dat betekent voor ons dat we ruimte moeten geven. Je hebt bij ons je eigen winkel. De medewerker moet die verantwoordelijkheid ook dragen. Als wij daarin kunnen faciliteren of helpen, dan doen we dat. Maar de medewerker is zelf de regisseur. Zo benutten de mensen zelf hun potentie en wij ook.’

Eigen verantwoordelijkheid

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid door medewerkers ziet Hetty als een belangrijk hedendaags hr-thema. ‘Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling; werkgevers moeten dit ondersteunen en gaan werken vanuit dit uitgangspunt. Zo zijn we niet gewend om te werken en te denken. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor het management. Het is een gezamenlijk traject waar u aandacht aan moet besteden.

Employability staat hoog op de agenda’s

Employability staat heel hoog op de agenda van organisaties. Dit komt door alle technologische en economische ontwikkelingen. We moeten steeds sneller acteren én veranderen. Als een organisatie dat niet doet, is het ten dode opgeschreven. Een organisatie is een verzameling van mensen. Die mensen moeten de verantwoordelijkheid nemen om de continuïteit van een organisatie te waarborgen.’

 3 do’s in hr volgens Hetty Moll

  1. Geef een medewerker eigen verantwoordelijkheid. Zo benut hij zijn eigen potentie.
  2. Recruitment bestaat nu nog uit 2 werelden. Maak daar 1 wereld van.
  3. We moeten niet meer spreken van functies, maar van rollen.

Recruitment inrichten is een belangrijk vraagstuk

Volgens Hetty wordt recruitment steeds complexer. ‘Rond het jaar 2000 kwam recruitment overwaaien uit Amerika. Sinds 2000 heeft dit vakgebied 2 keer een economische crisis gekend. Als er één beroep conjunctuurgevoelig is, dan is het wel recruitment. Tijdens de crisis in 2003-2004, met name in de ICT, was er geen behoefte aan professioneel recruitment en daarna konden we weer opnieuw beginnen. Om vervolgens vanaf 2009 weer niet nodig te zijn. Sinds 2015-2016 trekt de markt weer aan en is de vraag naar recruiters groot. Het is volgens mij een belangrijk vraagstuk voor hr: Hoe richt ik mijn recruitment flexibel, duurzaam en professioneel in?

De 3 don’ts in hr volgens Hetty

  1. Neerkijken op de personeels- en salarisadministratie of eigenlijk op welk werk dan ook.
  2. Een eigen agenda hebben die alleen het doel van hr dient en niet het doel van de organisatie.
  3. Stilstaan in je eigen ontwikkeling en niet weten wat er in de wereld gebeurt.

Total Workforce Management

Hetty constateert dat recruitment nu nog uit 2 gescheiden werelden bestaat. ‘Recruitment voor vast personeel en voor tijdelijke inhuur. Die werelden groeien steeds meer naar elkaar toe. Flex wordt steeds minder flex en vast minder vast. Tijdelijke inhuur is vaak meer iets van inkoop en niet van hr. Het onboarden van tijdelijke medewerkers bijvoorbeeld, is nog lang niet overal een onderwerp. Vaste mensen krijgen een heel introductieprogramma, voor tijdelijke medewerkers wordt weinig geregeld. En hoe waarborgen we bijvoorbeeld dat de kennis van tijdelijk personeel voor de organisatie behouden blijft?’

Is Total Workforce Management de oplossing? ‘Ja, ik vind dat hr ook zijn beleid op die flexibele schil moet gaan inrichten. Hr moet nadenken over het management van ál het talent. Niet alleen van buiten naar binnen, maar ook van binnen naar (elders) binnen. Total Workforce Management ondersteunt employability.’

Geen functies meer, maar rollen

Hoe ziet Hetty de arbeidsmarkt in de toekomst? En wat kunnen organisaties nu al doen om alle ontwikkelingen het hoofd te bieden? ‘We moeten straks met zijn allen nog langer doorwerken, langer dan 67 jaar. We hebben dan iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Dat vereist een andere blik op werk. Bijvoorbeeld door niet meer te kijken naar functies, maar naar rollen. Of naar persoonlijkheden in plaats van naar competenties. Als het echt zou zijn dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid nemen, dan heb je minder managementlagen nodig.

Veranderende verhoudingen

De relatie tussen werkgever en medewerker zal veranderen. Ik heb mij altijd verbaasd over het feit dat we buiten de muren van onze werkkring allemaal zelfstandig, weldenkende mensen zijn die de meest ingrijpende beslissingen nemen. Waarom zouden we dan binnen de muren van een bedrijf plotseling het nadenken over dingen aan mensen overlaten die boven ons staan? We vragen toch ook niet aan onze ouders of we voor een kind zullen kiezen? Dat is, volgens mij, de grootste beslissing die je in je leven kunt nemen!’

Over Compagnon

Compagnon is hr-specialist en biedt complete oplossingen voor recruitment-, flex- en careermanagement. Het bedrijf heeft veertig medewerkers, een flexschil van ongeveer 25 loopbaanadviseurs en er zijn zo’n 80 mensen op interim-basis bij klanten van Compagnon aan de slag.

‘17 jaar geleden startte ik samen met Frank Roders ons eigen bedrijf: Compagnon. Ik kom uit hr, Frank heeft een marketingachtergrond. We zijn altijd ondernemende mensen geweest. Wij willen allebei altijd het uiterste uit onszelf halen, maar we hebben geen managers gehad die onze potentie volledig hebben benut. Als dat wel zo was geweest, zouden we misschien nooit een eigen bedrijf hebben gehad! Dan hadden we voldoende uitdaging, hadden we ons steeds ontwikkeld en nieuwe rollen ontdekt.’