‘Mantelzorg zorgt voor veel grijs verzuim’ – HR-professional Suzanne Reep

HR-professional Suzanne Reep wil mantelzorg bespreekbaar maken in organisaties. Maar liefst 1 op de 6 werkenden is mantelzorger. Toch is er nog veel onwetendheid en heerst er angst bij mantelzorgende medewerkers dat ze hun baan kwijtraken. ‘Er wordt niet veel over gesproken en mantelzorg is een oorzaak van grijs verzuim.’

Suzanne Reep werkt 3 dagen per week als P&O manager bij Vos Techniek. De rest van de tijd runt ze haar eigen bedrijf Suus Reep Coaching & Training . Ze begeleidt bedrijven en coacht mensen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie. ‘Iedereen heeft “last” van mantelzorg. Ik ook, ik zit er middenin. Mijn moeder is ernstig ziek en mijn vader is hulpbehoevend. Mijn man is mindervalide en redt zichzelf prima. Ik was al jong mantelzorger, maar zag dat zelf helemaal niet zo.’

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg overkomt iemand. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun directe sociale omgeving. In Nederland combineert 1 op de 6 medewerkers betaald werk met mantelzorg.  1 op de 3 Nederlanders gaf in 2014 mantelzorg. Dat zijn ruim 4 miljoen mantelzorgers.

Bron: Mezzo.nl

Zoektocht naar hulp

Als P&O manager bij Vos Techniek maakte Reep van dichtbij mee dat mantelzorg aandacht nodig heeft in een bedrijf. ‘Een medewerker had een hele zware zorgtaak. Hij kon de functie niet meer aan. Samen met zijn leidinggevende bekeken we of hij een aangepaste functie kon doen. En heb hem advies gegeven welke stappen hij kon nemen, zoals het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB). Ik ben zelf dus ook mantelzorger. Ik had in eerste instantie geen idee wat er allemaal mogelijk was. Het is echt heel erg zoeken. Door mijn ervaring weet ik wat er allemaal kan en waar je voor hulp kunt aankloppen.’

Maak het bespreekbaar

Niet alleen het zoeken naar een passende oplossing voor de mantelzorgende medewerker is belangrijk. Ook dat het bespreekbaar wordt op het werk, vertelt Suzanne. ‘Wanneer een medewerker mantelzorg verleent, stem je af welke informatie je deelt met collega’s. Zo zorg je voor begrip en houd je het gesprek op gang. Bij Vos Techniek werken merendeels mannen. Helemaal in een mannenwereld is het niet gebruikelijk om dit soort zaken met collega’s te bespreken. Daardoor lopen mensen vast. Mantelzorgers hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsbesef.’

Zorgverlof of op maat afspraken

Mantelzorgers kunnen gebruik maken van wettelijke verlofregelingen. Suzanne: ‘Zoals bijvoorbeeld kort- en langdurend zorgverlof. Het verschilt zeker per medewerker en soort bedrijf, maar ik merkte dat een afspraak op maat soms beter werkt dan het opnemen van zorgverlof. Natuurlijk kan het soms niet anders, maar vaak vinden mantelzorgers al dat ze de werkgever tot last zijn. Een voorbeeld van een maatwerkaanpak: later starten of tijdelijk minder verantwoordelijkheden geven. Het allerbelangrijkste voor hr is dat je in gesprek blijft met de mantelzorger én alle medewerkers. Zo krijg je in ieder geval geen aannames. Faciliteer dit goed. Maar let op: Misschien praat de medewerker er liever niet steeds over. Hij wil zijn zorgen thuislaten en gewoon lekker werken.’

De 3 dont’s in hr volgens Suzanne

  1. Iets in je eentje bedenken.
  2. Afstandsbediening management toepassen.
  3. Medewerker heeft ook zelf verantwoordelijkheid om problemen op te lossen. Dat hoef je als hr niet altijd te doen.

Duurzame inzetbaarheid zet mantelzorg op de kaart

Raakt mantelzorg ook een hedendaags hr-thema als duurzame inzetbaarheid? ‘Jazeker. Duurzame inzetbaarheid zet mantelzorg op de kaart. De Participatiewet vereist van ons dat we goed voor de medemens zorgen. We krijgen er allemaal mee te maken! We moeten allemaal langer doorwerken. Onze ouderen worden ouder. En minder mensen maken gebruik van een verzorgingshuis. Mantelzorg zorgt voor veel grijs verzuim. Wat je niet ziet. Iemand is wel aanwezig, maar kan zich niet voor de 100% inzetten. Door bijvoorbeeld (kop)zorgen, vermoeidheid en concentratieproblemen.’

Bewustwording

‘Wil je als hr aan de slag om mantelzorg op de kaart te zetten in je bedrijf, dan is het wel goed om kaders te hebben. Ken de wettelijke regelingen en wat er voor de mantelzorger allemaal in de regio en in de gemeente mogelijk is. Bewustwording van het thema is ook essentieel. Ik heb tijdens een personeelsbijeenkomst bij Vos Techniek een quiz over mantelzorg laten invullen. In de quiz zaten ook cijfers over mantelzorg in Nederland. Daar schrokken mijn medewerkers wel van.’

‘Afstandsbediening management’

Suzanne vertelt dat ze mensen in een organisatie en samenwerking centraal zet. ‘Dat waardeert iedereen. Ik geef daar ook workshops over. Soms zijn er vraagstukken in een bedrijf waarvan ik zeker weet dat de antwoorden in de groep zitten. Ik geloof erin om de groep erbij te betrekken in plaats van bovenaf opdragen. Ik noem dat ook wel afstandsbediening management. Je kunt op een knopje drukken, maar daar komt iemand echt niet van in beweging. Mensen bewegen meer als ze vrijheid ervaren. Daardoor leren ze ook meer. Geef ze die vrijheid en heb daar vertrouwen in.’

Suzanne Reep (38) werkt als P&O manager bij Vos Techniek. Daar werken 30 medewerkers. Daarnaast heeft Suzanne haar eigen bedrijf  waarmee ze bedrijven begeleidt op gebied van duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.