‘Ik wil minder uren werken, kan dat?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Elke week helpt een deskundige op Even Centraal Werkgevers je met het antwoord op een veel gestelde – of juist zeldzame – vraag. Deze week:

Ik wil minder uren werken, kan dat?

Marjo Blokker is zelfstandig personeelsadviseur. Haar bedrijf heet eMBee-Advies en helpt MKB-bedrijven bij P&O-vraagstukken. Van in dienst tot uit dienst en alles wat daar tussen zit. Ze beantwoordt regelmatig vragen van medewerkers en weet hoe je deze in de praktijk oplost.

Minder uren werken, kan dat zomaar?

‘Volgens de Wet aanpassing arbeidsduur (die geldt voor bedrijven met 10 of meer medewerkers) heeft een medewerker recht op het 1 keer per jaar indienen van een verzoek om minder (of meer) te werken. Mits ze minstens 1 jaar in dienst zijn en de cao niet anders bepaalt. Of het vervolgens ook kan, dat bepaalt de werkgever. Toch moet je in de meeste gevallen als werkgever instemmen met het verzoek van de medewerker. Je kunt het alleen afwijzen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Dit laatste wordt overigens in rechtszaken niet snel aangenomen.’

Hoe werkt dat? Hoe gaat dat bijvoorbeeld met het afbouwen van uren?

‘Stel een medewerker werkt nu 40 uur en wil afbouwen naar 36 uur. De eerste vraag die je als werkgever zou moeten stellen is of de medewerker dat ook echt wil. Voor jou is het zo dat er in dit geval een gat ontstaat van vier uur qua werkzaamheden. Het werk moet wel worden gedaan. De taken moeten worden herverdeeld. En juist dat gaat vaak mis als het om een paar uur minder gaat. Ik zie dan veel stress-gerelateerde klachten ontstaan, omdat medewerkers uiteindelijke hetzelfde werk in minder uur moeten doen. Het werk blijft hetzelfde.’

En als mijn medewerker structureel bijvoorbeeld 20 uur minder wil gaan werken?

‘Zorg er dan eerst voor dat je de 20 uur werk wel kan laten doen door een andere medewerker. Vervolgens spreek je samen een datum af. Dit alles leg je vast in een brief die aanvullend is op het arbeidscontract. Zet hier heel duidelijk in dat dit op verzoek is van de medewerker.’

Een aanvullende brief. Waarom is dat?

‘Omdat de medewerker zelf aangeeft minder uren te willen gaan werken, kan hij voor die uren die hij minder gaat werken geen WW meer aanvragen. Wijs medewerkers dan ook op de risico’s die ze nemen als ze minder uren contractueel willen gaan werken. Herverdeel de taken en zorg ervoor dat hij ook taken afstoot.’

Moet je als werkgever wel willen dat een medewerker uren gaat afbouwen?

‘Het ligt er aan wat de echte reden is. Soms wil iemand meer voor kinderen of ouders gaan zorgen. Dan zijn er ook andere mogelijkheden. Denk aan ouderschapsverlof of zorgverlof. Dat is minder ingrijpend omdat hij altijd weer terug kan naar het aantal oorspronkelijke uren in zijn contract. Wees een goed werkgever en voorkom dat je medewerker met een burn-out thuis komt te zitten. Dan ben je verder van huis. Vraag dus goed door wat de werkelijke reden is om minder uren te gaan werken.’