‘Kan ik minder gaan werken nu ik 55 ben geweest?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Elke week helpt een deskundige op Even Centraal Werkgevers je met het antwoord op een veel gestelde – of zeldzame – vraag. Deze week de vraag:

Ik ben inmiddels over de 55 en wil het rustiger aan doen. Kan ik minder gaan werken?

Astrid Verburg adviseert met haar bedrijf Prisma Advies Groep P&O ondernemers over alle personeelsvraagstukken waar ze mee worstelen. Haar expertises: strategisch personeelsmanagement en duurzame inzetbaarheid.

‘Medewerkers die 55-plus zijn en minder willen gaan werken, lopen vaak rond met vragen. Hoe ga ik dat regelen? Of: welk effect heeft het op mijn financiële situatie? Het eerste wat jouw medewerker moet doen is in gesprek gaan met de leidinggevende. Je zult samen moeten onderzoeken of en op welke wijze het minder werken vorm gegeven kan worden binnen de functie die de medewerker vervult. Uiteindelijk zal deze zelf het verzoek schriftelijk aan de werkgever moeten verzenden. Jij moet daar vanuit de werkgever ook schriftelijk op reageren.’

Zijn er wettelijke regels waar ik rekening mee moet houden?

‘Om als 55-plusser in aanmerking te komen om minder te gaan werken, gelden wettelijke regels. Zo moet het bedrijf uit minimaal tien medewerkers bestaan en moet de medewerker ten minste een halfjaar in dienst zijn. Bovendien moet de 55-plusser zijn verzoek schriftelijk indienen, uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum. In het verzoek moet de gewenste ingangsdatum en het gewenst aantal werkuren per week staan.’

Wanneer moet je als werkgever reageren op het verzoek?

‘Als werkgever moet je uiterlijk binnen 1 maand schriftelijk op het verzoek reageren. Doe je dit niet? Dan mag de medewerker gaan werken zoals in het verzoek staat. Alleen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, mag je het verzoek weigeren. Reden kan zijn dat er niemand is om het werk over te nemen. Of dat het problemen geeft met het werkrooster. Ook kan het zijn dat er niet voldoende werk is, of geen ruimte in de personeelsformatie.’

En wat als je als werkgever het verzoek weigert?

‘Als het verzoek is geweigerd moet de medewerker een jaar wachten voordat hij opnieuw een verzoek kan indienen. Daarom is het van belang om het vooraf samen te bespreken en de mogelijkheden te onderzoeken.’

Wat is het effect van minder werken op de arbeidsvoorwaarden?

‘Als je medewerker minder gaat werken heeft dat effect op zijn salaris. Gaat hij in plaats van vijf dagen drie dagen werken, dan neemt het brutosalaris met veertig procent af. Netto kan het verschil echter kleiner zijn. Dat heeft te maken met het progressieve belastingstelsel in Nederland. Ook de pensioenopbouw verandert, met minder salaris bouwt een medewerker minder pensioen op.’

Kortom: informeer medewerkers die minder willen werken goed over de gevolgen, toch?

‘Ja. Men denkt vaak dat minder werken weinig gevolgen heeft, behalve minder salaris. Maar het is belangrijk om te realiseren dat bij parttime werken de arbeidsvoorwaarden naar rato worden berekend, denk aan vakantiedagen, een eventuele bonus en het gebruik van een leaseauto. Kortom; houd een goed gesprek met je medewerker, en liefst met een financiële planner erbij.’