Één wenkbrauw is voldoende voor miscommunicatie tussen mannen en vrouwen

Waar vrouwen heel veel signalen geven met hun gezicht, geven mannen juist veel meer lijfelijke signalen aan de tegenpool. Hoe moeten die twee met elkaar communiceren? Spreker en dagvoorzitter Saskia Paulissen weet hoe.

Vrouwen communiceren met hun gezicht en zijn ook op zoek naar signalen van de ander. Stel dat een vrouw heel enthousiast een nieuw plan van aanpak presenteert en ze krijgt een strak gezicht als antwoord. Dan gaat ze nog meer geven, nog meer met haar mimiek spelen om een reactie uit te lokken.

Daarom mannen, geef je vrouwelijke collega iets aan signalen dat je haar begrijpt, haar plan snapt of juist niet. En vrouwen, wanneer je tegenover een mannelijke collega staat, dan mag het toch best iets minder?