Personal branding als instrument voor persoonlijk leiderschap

In 2017 is de ‘personal branding’ van medewerkers belangrijker dan ooit. Als werkgever wilt u dat zij een groot aanpassingsvermogen hebben en hun talenten goed inzetten. Medewerkers moeten zelf investeren in persoonlijk leiderschap en helder voor ogen hebben waar ze naartoe willen. Hoe creëer je ruimte voor personal branding op de werkvloer? Erik Hoekstra van The Thrive geeft tips.

In de hectiek van alledag lopen we onszelf nog weleens voorbij. Het is niet niks; omgaan met veel keuzes, hoge werkdruk en stress. Dat geldt voor veel medewerkers, in alle lagen van een organisatie. Hoe blijft iedereen dicht bij zichzelf?

Erik Hoekstra - The Thrive

Erik Hoekstra – The Thrive

Vind de perfecte rol

Zorg dat er tijd is voor reflectie, zodat medewerkers ontdekken waar hun talenten liggen. En welke kant ze zich op willen bewegen. Zo bepalen ze hun ideale plek of rol, in plaats van aan alle verwachtingen te willen voldoen. Het resultaat: de zichtbaarheid van werknemers neemt toe. Daardoor zijn ze uiteindelijk waardevoller voor het bedrijf.

Personal Branding als instrument

Jammer genoeg hebben veel werknemers geen idee waar hun talenten liggen, omdat ze vastzitten in een bepaalde functie . Des te belangrijker om hier vandaag nog mee aan de slag te gaan. Hoe kunt u dit het beste aanpakken? Een beproefde methode: investeren in een personal branding workshop. In deze workshop reflecteren medewerkers op hun eigen merk en worden ze ondersteund in het vinden van hun persoonlijke waarde binnen de organisatie. Een workshop biedt de mogelijkheid om stil te staan bij de volgende punten:

  • Wat is je persoonlijke kracht?
  • Wat zijn je belangrijkste overtuigingen?
  • Wat doe je met gemak goed en wat draagt dat bij?
  • Waar wil je eigenaarschap voor nemen?
  • Waar kun je altijd op vertrouwen?

Vertrouwen is smeerolie voor samenwerken

Een personal branding workshop is een ideale gelegenheid om jezelf, maar ook elkaar, beter te leren kennen. Op deze manier geeft u uw werknemers de mogelijkheid om op een dieper niveau naar zichzelf, hun collega’s en het team te kijken. Hierbij kunt u denken aan de volgende discussiepunten:

  • Waarom gedragen anderen zich, zoals ze zich gedragen?
  • Wat delen we en waar vullen we elkaar aan?
  • Waar kan ik anderen voor inzetten, om wat ik niet kan en/of wil te compenseren?
  • Waar zit de creatieve frictie en hoe gaan we die constructief gebruiken?

Personal branding workshops zijn er in verschillende vormen. Als werkgever is het belangrijk om iedereen het gevoel te geven dat er ruimte is om je te ontwikkelen en ontplooien.

Erik Hoekstra is partner bij The Thrive. The Thrive ondersteunt organisaties om deze manier van werken te internaliseren. Met plezier praten we met je verder over hoe je dit praktisch in je organisatie vorm kan geven.