Proeftijd: dit zegt de flexwet erover

Jouw toekomstige medewerker heeft zich fantastisch gepresenteerd tijdens het sollicitatiegesprek. Hij wordt aangenomen. Maar bezit hij of zij écht de beloofde vaardigheden? En is de baan eigenlijk wel wat de medewerker zich ervan heeft voorgesteld? De proeftijd, indien toegestaan, zal het leren. In dit artikel vind je alle regelingen en bepalingen volgens de Flexwet (de Wet werk en zekerheid, de Wwz). 

De proeftijd is een uitstekende manier om kennis met elkaar te maken. Jij en de medewerker kunnen beoordelen of de functie passend is en op de juiste wijze wordt vervuld. Is dit niet het geval, dan kunnen beide partijen in deze aftastfase het contract zonder opzegtermijn beëindigen. Let op: dit kan alleen als de proeftijd vooraf schriftelijk in de arbeidsovereenkomst of in de cao is vastgelegd. 

Wat is er veranderd door de flexwet?

Sinds 1 januari 2015 mogen werkgevers geen proeftijd meer opnemen in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter. Gebeurt dit wel, dan is deze nietig. Is de cao van jouw bedrijf al van vóór deze datum? Dan gaat de maatregel in bij het einde van de looptijd van deze cao of uiterlijk 1 juli 2016.

Dit zijn de proeftijdtermijnen volgens de Wwz

Betreft het een contract langer dan 6 maanden, dan is de lengte van de proeftijd afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Bij een contract voor onbepaalde tijd is de proeftijd 2 maanden.
  • Voor tijdelijke contracten, dus voor bepaalde tijd, geldt het volgende:

Langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar: maximaal 1 maand proeftijd;

Contract van 2 jaar of langer: 2 maanden proeftijd.

  • Daarnaast zijn er contracten voor bepaalde tijd waarvan het einde niet op een kalenderdatum is gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een medewerker een arbeidsovereenkomst heeft voor de duur van een project. Of wanneer iemand een zieke medewerker vervangt. De proeftijd is dan 1 maand.

Wwz-bepalingen bij verlenging van een tijdelijk contract

Wil je het tijdelijke contract van een medewerker verlengen en blijft deze persoon in de aansluitende periode dezelfde werkzaamheden verrichten? Dan is het niet mogelijk om opnieuw een proeftijd vast te leggen.

Een proeftijd bij verlenging van een tijdelijk contract is wél toegestaan als de medewerker een nieuwe functie gaat uitoefenen met andere vaardigheden en verantwoordelijkheden.

De regels in de Wwz rond proeftijd en ziekte

Het kan voorkomen dat de medewerker ziek wordt tijdens de proeftijd. Het opzegverbod is in deze fase nog niet van kracht. Dit betekent dat jij als werkgever het contract zonder consequenties kan beëindigen.

Is er voor jou geen reden om afscheid te nemen van de medewerker? Dan mag je tijdens het ziekteverzuim de proeftijd niet opschorten. Je bent dus verplicht om de vooraf overeengekomen begin- en einddatum van de proeftijd aan te houden.