Stelling: ‘Ziekteverzuim terugdringen is gewoon een kwestie van belangstelling tonen’

Is het terugdringen van ziekteverzuim in een organisatie zo eenvoudig te realiseren door gewoon belangstelling te tonen? Op die vraag reageren 3 HR-hoofden.

Alle drie de hr-hoofden vallen over het woord ‘gewoon’ in de stelling. Een goed beleid houdt meer in dan vragen hoe het gaat, vinden ze unaniem. Ze zeggen:

– ‘Aandacht is de basis’

– ‘Een preventief beleid én aandacht zijn bij ons een goede combi gebleken’

– ‘Het gaat vaak fout bij processen en verantwoordelijkheden’

‘Aandacht is de basis’

Corine Zegers is HR Director bij Fokker Technologies Holding.

Corine Zegers

Corine Zegers

‘Het is te kort door de bocht om te zeggen dat je door het tonen van belangstelling ziekteverzuim terugdringt. Maar het begint wel bij de basis, en dat is inderdaad aandacht. Wij voeren nu bij Fokker het Eigen Regie Model in. Dat is onderdeel van het proces HR in de Lijn. Verantwoordelijkheden en activiteiten die van oudsher door HR werden ingevuld, verschuiven richting de lijnmanagers. Zij staan dichter bij de afdeling en de medewerkers. Met behulp van trainingen leren we hen bijvoorbeeld hoe je een gesprek met een zieke medewerker voert. De gemiddelde technisch leidinggevende heeft absoluut het hart op de goede plaats. Maar bij ziekteverzuim is er een oerwoud aan regels. En dus is er de onzekerheid iets verkeerds te zeggen. Feitelijk mag je als manager bijvoorbeeld niet vragen: “Wat is er aan de hand, vertel eens?’ Het kan wel op een andere manier: “Hoe gaat het met je? Wanneer verwacht je weer op het werk te komen? Welke werkzaamheden kun je wel uitvoeren?’ Zo voorzien we de leidinggevenden van taal en repertoire. Veel onderzoeken wijzen uit dat een medewerker na zo’n gesprek sneller terugkeert op de werkvloer. Ik geloof in die menselijke aanpak.’

‘Aandacht en een preventief beleid zijn bij ons een goede combi gebleken’

Rachel van Raan is Hoofd HRM bij Plegt-Vos Bouwgroep. Zij vertelt enthousiast over het lage verzuimcijfer bij Plegt-Vos in 2016.

Rachel van Raan

Rachel van Raan

‘Volgens cijfers van het CBS bedroeg het percentage in de gehele bouwbranche 3,7%. In ons bedrijf was het tot 1 december minder dan de helft hiervan: slechts 1,8%. Ons geheim? Een plezierige werksfeer en de belangstelling waarover in bovenstaande stelling gesproken wordt. Oprechte aandacht voor de mens áchter de medewerker. En een preventief beleid dat zich richt op voorkomen van verzuim. Wanneer iemand ziek is kijken we wat de persoon nog wél kan. Zo zorgen we ervoor dat onze mensen actief blijven en zodoende voeling houden met het bedrijf. We zijn trots dat we dit mooie resultaat sámen met onze medewerkers bereikt hebben.’

‘Het gaat vaak fout bij processen en verantwoordelijkheden’

Onno Wijngaard is Head of HR op het hoofdkantoor van Heineken.

Onno Wijngaard

Onno Wijngaard

‘Ziekteverzuim terugdringen is complex. Alleen belangstelling tonen is niet voldoende. Allereerst kunnen mensen natuurlijk fysiek ziek worden op een manier die alleen een medische oplossing kent. Wanneer er sprake is van een mentale component die bijvoorbeeld met werkdruk te maken heeft, speel je als werkgever natuurlijk wel een belangrijke rol. Het is dan zeker belangrijk om belangstelling te tonen. Maar daar houdt het wat mij betreft niet mee op. Het is ook belangrijk om goed na te gaan of processen simpel en slim zijn georganiseerd en verantwoordelijkheden goed zijn belegd. Dat gaat het naar mijn mening vaak fout. De kern is verder dat medewerkers werkelijk voelen dat ze de hun tijd besteden aan dingen die er echt toe doen. En dat daarbij uitdagende maar ook redelijke eisen aan hen worden gesteld. Verder is de band tussen manager en medewerker heel belangrijk. In die relatie gaat het niet alleen om het tonen van belangstelling, maar ook om het opbouwen van vertrouwen en het gevoel ergens bij te horen.’