‘Ik ben een tijd ziek geweest. Heb ik wel verlof opgebouwd?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Elke week helpt een deskundige op Even Centraal Werkgevers je met het antwoord op een veel gestelde – of zeldzame – vraag. Deze week de vraag:

 Ik ben een tijd ziek geweest. Heb ik wel verlof opgebouwd?

Astrid Verburg adviseert met haar bedrijf Prisma Advies Groep P&O ondernemers over alle personeelsvraagstukken waar ze mee worstelen. Vragen over strategisch personeelsmanagement en duurzame inzetbaarheid? Astrid geeft het antwoord.

‘Ja, een zieke medewerker bouwt sinds 1 januari 2012 gewoon verlof op. Daarvoor bouwde medewerkers in Nederland bij langdurige ziekte alleen over de laatste 6 maanden van het ziekteverzuim verlof op. Het Europese Hof van Justitie deed echter een uitspraak hierover en merkte dit als ongelijk aan.’

Mijn zieke medewerker wil op vakantie. Schrijf ik dan vakantiedagen af?

‘Het is een zaak tussen werkgever en medewerker om te bepalen of het redelijk en billijk is om vakantiedagen af te schrijven tijdens ziekte. Geeft jouw medewerker geen toestemming voor het afboeken van vakantiedagen? Je mag als werkgever dan de vakantieaanvraag weigeren. Is de medewerker zo ziek dat hij niet kan re-integreren, dan hoeft hij ook niet in te stemmen met het afboeken van vakantiedagen.’

Mijn medewerker is aan het re-integreren en gaat op vakantie. Welke dagen moet hij opnemen?

‘Is je medewerker ziek en ondertussen aan het re-integreren in zijn bedongen arbeid, zijn eigen werk? Dan neemt hij tijdens het verlof voor de gehele arbeidsduur vakantiedagen op. En dus niet alleen voor de uren dat hij re-integreert.’

‘Wil jouw medewerker tijdens zijn vakantie vrijgesteld zijn van de re-integratieverplichtingen? Dan is het wel verstandig als hij instemt voor het afboeken van dagen. Zoals eerder gezegd, mag je in dit geval hele dagen inhouden.’

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, hoe zit het daarmee?

‘De volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. Mijn tip is om dus goed bij te houden welke vakantiedagen van het vakantiedagensaldo wettelijk of bovenwettelijk zijn.’

Wanneer bouw je geen verlof op? Zijn er uitzonderingen?

‘Als een medewerker geen recht heeft op loon, dan heeft hij in principe ook geen recht op opbouw van vakantiedagen. Er zijn echter uitzonderingen, waarbij een medewerker geen loon ontvangt, maar wel vakantiedagen opbouwt. Bijvoorbeeld bij langdurend zorgverlof, zwangerschaps- of bevallingsverlof, adoptie- of pleegzorgverlof. Maar ook wanneer een buitenlandse dienstplichtige opgeroepen wordt voor militaire of vervangende dienst. Of wanneer hij tijdens werktijd deelneemt aan een activiteit van de vakbond waarvan hij lid is of politiek verlof opneemt.

Ook leerplichtige medewerkers die op basis van een leer/arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten, bouwen over de tijd die ze besteden aan onderwijs wel vakantiedagen op. Een medewerker kan vakantiedagen die hij bij zijn vorige werkgever heeft opgebouwd, als onbetaald verlof bij zijn nieuwe werkgever opnemen. Over deze onbetaald verlofperiode is de nieuwe werkgever geen loon verschuldigd, maar de medewerker bouwt wel vakantiedagen op.’