‘Mijn tijdelijke contract loopt af, terwijl ik ziek ben. Wat nu?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Elke week helpt een deskundige op Even Centraal Werkgevers je met het antwoord op een veel gestelde – of zeldzame – vraag. Deze week de vraag:

‘Ik ben al een tijdje ziek en heb een tijdelijk contract. Dat contract loopt nu af. Wat betekent dit voor mij?’

Marjol Nikkels, directeur van CS Opleidingen, is expert op het gebied van verzuim en re-integratie. Ze weet alles over de veranderingen in de sociale wetgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Wat gebeurt er wanneer je ziek bent met een tijdelijk contract?

Wie een tijdelijk arbeidscontract heeft, krijgt bij ziekte wettelijk 70% van zijn salaris doorbetaald tot het einde van het contract. Aan dat salaris zit wettelijk een maximum van 53.000 euro bruto per jaar. Sommige cao’s hanteren bovenwettelijk een hoger plafond, of een hoger percentage.

Blijft de medewerker tot einde contract ziek? Dan moet hij uiterlijk 2 dagen na afloop van het contract zelf een ziektewetuitkering (ZW) aanvragen bij UWV. Als werkgever kun je hem daarbij helpen.

Wat zijn de plichten van de medewerker?

Om het recht op loondoorbetaling te houden, is de medewerker verplicht mee te werken aan de re-integratie. Hij moet bijvoorbeeld gehoor geven aan de oproepen van de bedrijfsarts en de voorgeschreven behandeling ondergaan. Ook moet hij passende arbeid accepteren als jij die aanbiedt.

Recht op privacy

De bedrijfsarts mag jou als werkgever geen medische gegevens verstrekken. Dus niet wat je medewerker mankeert of welke behandeling of medicijnen hij krijgt. Zelfs niet of hij bijvoorbeeld overspannen of gestrest is. Ook als je op een andere manier op de hoogte zou zijn van de medische toestand van je medewerker, mag je dat niet vastleggen. Deze regel is tegenwoordig heel streng.

Wat zijn je plichten als werkgever?

Als werkgever moet je je medewerker uiterlijk 1 maand voor de einddatum van het contract schriftelijk melden of het contract wel of niet verlengd wordt (de aanzegtermijn). Doet je dit te laat, dan kan de werknemer een aanzegboete vorderen (maximaal 1 bruto maandsalaris).

Je moet de medewerker ziek uit dienst melden bij UWV. Dit moet op de laatste werkdag. Bij een te late melding krijg je maximaal 455 euro administratieve boete van UWV.

Als de ziekte langer dan 6 weken duurt, moet je een re-integratieverslag inleveren bij UWV. Tot de einddatum van het contract hou je een re-integratieverplichting om de medewerker binnen of buiten de organisatie aan het werk te helpen. Is er geen passend werk binnen je organisatie? Dan ben je verplicht een zogenaamd ‘spoor 2-traject’ te starten. Je schakelt dan een re-integratiebureau in dat op zoek gaat naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit kost al snel 4.000 euro per traject. Loopt iemands contract binnenkort af, dan kan dit bedrag buiten redelijke proporties zijn. In dat geval kun je een zogenaamd participatieverzoek indienen bij UWV. Je bent dan goedkoper uit.