‘Ik heb een tijdelijk contract. Wat zijn de regels als ik ziek word?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Elke week helpt een deskundige op Even Centraal Werkgevers je met het antwoord op een veel gestelde – of zeldzame – vraag. Deze week de vraag:

‘Ik heb een tijdelijk contract. Wat zijn de regels als ik ziek word?’

Marjol Nikkels, directeur van CS Opleidingen, is expert op het gebied van verzuim en re-integratie. Op het HRM Live event op dinsdag 7 juni 2016 vertelt ze je alles over de veranderingen in de sociale wetgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ziek worden met een tijdelijk contract, wat gebeurt er dan?

‘Als een medewerker met een tijdelijk contract ziek wordt, moet hij zich ziek melden volgens de procedure die je daarvoor als werkgever met hem hebt afgesproken. Tijdens ziekte krijgt hij wettelijk 70% van zijn salaris doorbetaald. Aan dit salaris zit een wettelijk plafond van 53.000 euro bruto per jaar. Sommige cao’s hanteren bovenwettelijk een hoger percentage of hoger plafond. Blijft de medewerker ziek, dan ben je verplicht het ziektegeld door te betalen tot de einddatum van het contract.’

Wat moet een medewerker zelf doen aan re-integratie?

‘Om het recht op salaris te houden, is de medewerker verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Hij moet bijvoorbeeld gehoor geven aan de oproepen van de bedrijfsarts. Ook moet hij de behandeling ondergaan die de arts voorschrijft. Verder moet hij passende arbeid accepteren, als jij die zelf of via een re-integratiebureau aanbiedt.’

Mag het contract van een zieke medewerker beëindigd worden?

‘Een medewerker die is ziek gemeld en meewerkt aan zijn re-integratie hoeft niet te vrezen dat zijn tijdelijke arbeidscontract wordt ontbonden. Tenzij er sprake is van bedrijfseconomische argumenten, ernstig disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelaties of frequent verzuim. In deze gevallen moet eerst een ontslagvergunning zijn verleend door UWV of de kantonrechter.’

Wat als de medewerker ziek is en zijn contract loopt af?

‘Blijft de medewerker ziek tot het einde van zijn contract? Dan moet hij na het aflopen van het contract een ziektewetuitkering (ZW) aanvragen bij UWV. Lees meer over het recht op een ziektewetuitkering en de regels uitdiensttreding.

Wat zijn je plichten als werkgever?

‘Als werkgever heb je een re-integratieverplichting tot de einddatum van het contract. Is je medewerker in staat om gedeeltelijk te werken, of om andere, passende werkzaamheden uit te voeren? Dan moet je die binnen of buiten je organisatie aan hem aanbieden. Lukt dat je niet, dan ben je verplicht om een zogenaamd ‘spoor 2-traject’ te starten. Je schakelt dan een re-integratiebureau in die op zoek gaat naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit kost al snel 4.000 euro per traject. Loopt het arbeidscontract binnenkort af? Dan kun je een deel van deze kosten mogelijk besparen door een participatietraject bij UWV aan te vragen.’

Mag ik weten wat mijn medewerker mankeert?

‘Je zieke medewerker heeft recht op privacy over zijn ziekte. De bedrijfsarts mag daarom geen medische gegevens verstrekken aan jou als werkgever. Niet over wat je medewerker mankeert en ook niet welke behandeling of medicijnen hij krijgt. Zelfs niet of hij bijvoorbeeld overspannen of gestrest is. Ook als je op een andere manier op de hoogte zou zijn van de medische toestand van je medewerker, mag je dat als werkgever niet vastleggen. Deze regel is tegenwoordig heel streng.’

Benieuwd wat voor jou de beste keuze is?

Kies de partij die voor jou het beste werkt.