‘Tot wanneer zijn mijn oude vakantiedagen geldig?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Elke week helpt een deskundige op Even Centraal Werkgevers je met het antwoord op een veel gestelde – of zeldzame – vraag. Deze week de vraag: 

 Tot wanneer zijn mijn oude verlofdagen geldig?

 

Astrid Verburg adviseert met haar bedrijf Prisma Advies Groep P&O ondernemers over alle personeelsvraagstukken binnen hun bedrijf. Vragen over strategisch personeelsmanagement en duurzame inzetbaarheid? Astrid weet het antwoord. 

Wat staat er in de wet?

‘Met de invoering van de nieuwe wetgeving in 2012 is er ook wat gewijzigd ten aanzien van de verjaringstermijnen van verlofdagen. In de wet is geregeld dat een medewerker jaarlijks recht heeft op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de “wettelijke vakantiedagen”. Een medewerker met een vijfdaagse werkweek heeft op grond van de wet dus aanspraak op 20 vakantiedagen per jaar. Hebben jouw medewerkers recht op meer vakantiedagen, dan hebben we het over “bovenwettelijke vakantiedagen”. Voor wettelijke dagen geldt een vervaltermijn van 6 maanden na het opbouwjaar. Bovenwettelijke dagen verjaren na 5 jaar. Nieuw opgebouwde wettelijke dagen vervallen het eerst.’

De vakantiedagen raken niet op, en nu?

‘Als de medewerker in dienst blijft, mogen wettelijke vakantiedagen niet uitbetaald worden. Werkgevers zijn vaak niet blij met het zogenaamde stuwmeer aan gespaarde vakantiedagen. Bij het einde van een dienstverband word je geconfronteerd met een grote vordering aan niet genoten vakantiedagen. Uitbetalen van oude vakantiedagen is vaak duurder, vakantiedagen worden uitbetaald tegen het huidige salaris. Een ander probleem dat op de loer ligt, is dat de medewerker op enig moment zijn vakantiedagen wenst op te nemen. Dit kan leiden tot capaciteitsproblemen.’

Uitbetalen van vakantiedagen

‘Vakantiedagen kunnen niet worden afgekocht voor het beëindigen van het contract. Zorg voor een goed uitgesplitste vakantiedagenkaart waarop duidelijk het verschil tussen wettelijk en bovenwettelijk zichtbaar is.’

Wat is de oplossing voor stuwmeren?

‘Maak afspraken met je medewerkers die teveel vakantiedagen hebben over het structureel plannen van verlofdagen. Bijvoorbeeld iedere maand een week verlof of elke week een dagje minder werken. Dan slinken de stuwmeren vaak snel. Tevens mogen er uitzonderingen gemaakt worden voor mensen die niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen. Werkgever en medewerker stemmen in dat geval een nieuw vervaltermijn af. De huidige wet wijst er ook op dat ziekte de medewerker niet beperkt om vakantiedagen op te nemen. Het gaat hier vooral om zaken, zoals het niet kunnen opnemen van vakantiedagen door belemmering van de werkgever.’