‘Van traditionele vacaturetekst naar alleen een functietitel’

Van een plat, hiërarchisch en traditioneel gestuurd bouwbedrijf naar een netwerkorganisatie met kernteams. Van taakgestuurd naar uitgaan van ieders kracht. De transformatie van Plegt-Vos is nog volop gaande. Ik doe de komende weken graag een boekje open over dit veranderingsproces. Deze week: van vacaturetekst naar keuzebudget en een eigen pensioenfonds.

Uitgaan van ieders kracht, performancemanagement, talentmanagement. Dat betekent ook dat je anders moet omgaan met werving en selectie. In ons bedrijf ontstond weer groei. In november hadden we ineens 40 openstaande vacatures. Toen krabte ik wel even achter mijn oren. Hoe moeten we werving en selectie organiseren zodat we de juiste mensen aantrekken?

Geen vacaturetekst, maar visie

Ook dit vergde aanpassing en verandering in ons bedrijf. De werving en selectie moest echt op een andere manier. Zo gebruiken we bijvoorbeeld geen traditionele vacatureteksten meer waarin wij aangeven wat we van een medewerker in een bepaalde functie verwachten. Onze vacatures hebben nu alleen nog maar een functietitel. Vervolgens dagen we geïnteresseerden uit om ons mee te nemen in hun visie op de rol die ze voor zichzelf zien binnen Plegt-Vos en de toegevoegde waarde die men denkt te kunnen leveren.

Het resultaat

Door in de vacature te vragen naar visie op de eigen toegevoegde waarde, reageren nu totaal andere mensen dan voorheen. Een voorbeeld: ik zoek een kopersbegeleider. Ik vraag dan wat iemand daaronder verstaat en hoe hij denkt daar invulling aan te geven. Natuurlijk krijg ik ook veel reacties van traditionele kopersbegeleiders. Maar ik ontvang ook reacties van mensen die zeggen dat ze graag vanuit de beleving van de klant willen werken. Die zelf invulling geven aan onze visie. Dan zit het zo in iemands intrinsieke motivatie om invulling te geven aan een rol of een verantwoordelijkheid. En… we hadden in korte tijd alle vacatures ingevuld! Dit geeft ook echt een schwung aan talentmanagement. Je selecteert anders en ontwikkelt daarna op een bepaalde manier mensen door.

Een eigen keuzebudget ontwikkeld

Wij hebben ons te houden aan de cao voor de Bouw of Uitvoerend Technisch en Administratief personeel. Daar kun je verder niet veel mee. Daarin wordt alles netjes geregeld. Toch hebben wij ook veel functies, zoals projectleiders, engineers, marketing managers, die niet in deze cao’s staan. Daar hebben we een arbeidsvoorwaardenpakket voor ontwikkeld, dat wij keuzebudget noemen. We merkten namelijk dat veel van deze medewerkers meer grip wilden hebben op hun eigen situatie nu en naar de toekomst toe. Zo wilden ze graag meer grip op hun toekomstig salaris, ofwel het pensioen. Dat is geregeld in het keuzebudget met ons eigen pensioenfonds. Bovendien willen wij een pensioenfonds dat past bij onze visie. Vormgeven aan woon-, werk- en leefplezier. Dan kun je niet onderaan de keten met kinderarbeid of oorlog te maken hebben. De medewerkers hebben in ons pensioenfonds grip op hun eigen situatie. Ze hebben een eigen rekening en die blijft ook van hen.

Flexibiliteit

In het keuzebudget zit ook een mogelijkheid om vrije dagen te kopen. Zo kunnen medewerkers flexibeler hun tijd indelen en zijn ze niet altijd meer gebonden aan de bouwvak. Dat vaste stramien past ook niet meer bij deze tijd. Helaas mogen wij onze medewerkers die onder de cao voor de Bouw vallen niet ons keuzebudget aanbieden. Dat is wel eens heel vervelend. Wij blijven de wet- en regelgeving volgen en hopen dat we het aan iedereen die dat zou willen mogen aanbieden. Het zou sneller mogen qua ontwikkeling.

Duurzame inzetbaarheid

Wij geloven dat een dienstverband een samenwerkingsovereenkomst is waar een win-win in moet zitten. Plegt-Vos moet er beter van worden en natuurlijk ook de medewerker. Wij vinden dat dat verder gaat dan alleen de periode binnen Plegt-Vos. Wij voelen het dan ook als onze verantwoordelijkheid om mensen duurzaam inzetbaar te houden, voor nu en de langere termijn. Enerzijds gaat het dan om het voorkomen dat iemand uit gaat vallen. Dat doen we bijvoorbeeld door preventieve onderzoeken en interventies. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen van mensen. In beweging blijven is cruciaal. In je functie of daarbuiten. Stilstand is immers achteruitgang. Zo is de HR-cyclus weer mooi rond.

Over Plegt-Vos

Plegt-Vos is van oorsprong een familiebedrijf uit Oldenzaal dat al ruim 110 jaar bestaat. De dienstverlenende bouwonderneming behoort tot de top 25 van bouwbedrijven in Nederland en opereert landelijk. Plegt-Vos onderscheidt zich door het ontwikkelen van toekomstgerichte concepten waarin dienstverlening, maatschappelijke meerwaarde, innovatie en de klant/eindgebruiker centraal staan.