‘Ik ben ziek. Hoe lang krijg ik mijn salaris doorbetaald?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Elke week helpt een deskundige op Even Centraal Werkgevers je met het antwoord op een veel gestelde – of zeldzame – vraag. Deze week de vraag:

‘Ik heb een vast contract en ben bijna 1 jaar ziek. Krijg ik mijn salaris doorbetaald?’

Marjol Nikkels, directeur van CS Opleidingen, is expert op het gebied van verzuim en re-integratie. Op het HRM Live event op dinsdag 7 juni 2016 vertelt ze je alles over de veranderingen in de sociale wetgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Krijg je je salaris doorbetaald als je ziek bent?

Ja. Wie een vast contract heeft, krijgt bij ziekte wettelijk maximaal 2 jaar lang 70% van zijn salaris doorbetaald. Aan dat salaris zit wettelijk een maximum. Wie voor meer dan 53.000 euro bruto per jaar op de loonlijst staat, krijgt bij ziekte per werkdag maximaal 70% van het gemaximeerde dagloon (ongeveer 53.000 euro bruto op jaarbasis). Vrijwel alle cao’s gaan uit van het werkelijk verdiende salaris en hanteren geen maximum dagloon. Veel cao’s hanteren een hoger percentage (meer dan 70%): in het eerste jaar vaak 100%. Kijk dus wat de eventuele ‘bovenwettelijke’ regels zijn volgens jullie cao.

Heb je onvoldoende gedaan aan re-integratie, dan kun je een sanctie van UWV krijgen. Je moet dan ook het derde verzuimjaar betalen.

Wat zijn je plichten als werkgever?

Je bent als werkgever verplicht om mee te werken aan re-integratie van je zieke medewerker. Is iemand bijna 1 jaar ziek, dan moet je als werkgever een eerstejaarsevaluatie opstellen. Daarin moet niet alleen zijn vastgelegd wat je in het afgelopen jaar hebt gedaan om de medewerker weer aan het werk te krijgen, maar ook wat je daar het komende jaar aan gaat doen. Uit de evaluatie moet ook blijken of je medewerker binnen jouw organisatie gaat re-integreren, of elders.

En wat zijn de plichten van de medewerker zelf?

Om het recht op doorbetaling van het salaris te houden, is je medewerker verplicht mee te werken aan zijn of haar re-integratie. Hij moet gehoor geven aan de oproepen van de bedrijfsarts. En de behandeling volgen die de arts voorschrijft. Ook moet de medewerker passende arbeid accepteren, als jij die aanbiedt. De medewerker moet dus meewerken aan een zo snel mogelijk herstel.

Mag ik ook weten wat mijn medewerker mankeert?

De bedrijfsarts mag geen medische gegevens aan jou als werkgever verstrekken. Niet wat de medewerker mankeert, maar ook niet welke behandeling of medicijnen hij krijgt. Zelfs niet of hij bijvoorbeeld overspannen of gestrest is. Ook als je op een andere manier op de hoogte zou zijn van de medische toestand van je medewerker, mag je dat niet vastleggen. Deze regel is tegenwoordig heel streng.

Wat als de medewerker 2 jaar ziek blijft?

Na 2 jaar ziekte hoef je geen salaris meer te betalen. Je medewerker heeft dan recht op een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) van UWV. Voorwaarde is wel, dat het loonverlies minimaal 35% moet zijn. Is de medewerker slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt, of kan hij een andere functie uitvoeren, en is hij daardoor nog in staat om 65% of meer van zijn oude loon te verdienen? Dan heeft hij geen recht op een WIA-uitkering. De medewerker kan dan hooguit nog aanspraak maken op een aanvulling via een WW-uitkering.