Verzuim, premie en BeZaVa: de aandachtspunten op een rij

Het belang van structureel verzuimbeleid is groter dan ooit. Linda Bruil, Beleidsadviseur bij Achmea, legt uit.

Stel, 1 van jouw medewerkers met een tijdelijk contract gaat ziek uit dienst. Dan komt de rekening daarvan tegenwoordig direct bij jou als werkgever terecht. Dit is het gevolg van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). Ofwel: de Modernisering Ziektewet die op 1 januari 2014 is ingegaan.

Hoe het was: sectorpremie zonder financiële prikkel

Voor die datum betaalde je als werkgever een sectorpremie voor de Ziektewetuitkeringen. Een zieke meer of minder maakte niet uit, omdat de premie per sector werd bepaald. Voor werkgevers was er geen financiële prikkel om medewerkers met een tijdelijk contract te re-integreren. Daardoor was het ziekteverzuim van medewerkers met een tijdelijk contract te hoog. 50% van de mensen met een WIA uitkering waren medewerkers met een tijdelijk contract.

Hoe het nu is: de vervuiler betaalt

Met de Modernisering van de Ziektewet wordt de premie voor de Ziektewetuitkering van een zieke medewerker met een tijdelijk contract op een andere manier vastgesteld. Namelijk: per werkgever. De hoogte van de premie is afhankelijk van het aantal medewerkers met een tijdelijk contract dat 2 jaar geleden ziek uit dienst is gegaan. Dit noemen we een individueel gedifferentieerde premie. Kortom: heb je een hoog verzuim onder medewerkers met een tijdelijk contract? Dan is dat direct van invloed op de hoogte van de individueel gedifferentieerde premie.

Wie betaalt welke premie?

Bij werkgevers met minder dan 10 medewerkers blijft de premie een sectorpremie: een premie die geldt voor de sector waar de werkgever onder valt. En voor werkgevers tussen 10 en 100 medewerkers is het een combinatie van de individueel gedifferentieerde premie en een sectorpremie. Naarmate de loonsom stijgt, stijgt het gedifferentieerde deel van de premie.

Modernisering Ziektewet heeft meer financiële gevolgen

Naast de individueel gedifferentieerde premie voor de Ziektewet, betaal je sinds januari 2014 ook een individueel gedifferentieerde premie WGA flex. Dit is een premie voor de medewerkers met een tijdelijk contract die na de Ziektewetuitkering een WGA-uitkering krijgen. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten en is een onderdeel van de WIA.

Waarom een structureel verzuimbeleid belangrijker is dan ooit

Als werkgever kun je dus nog 12 jaar (2 jaar Ziektewet en 10 jaar WGA) de financiële gevolgen ondervinden van een ex-medewerker die ziek uit dienst is gegaan. Een goed verzuimbeleid, gericht op het aan het werk houden en krijgen van zieke medewerkers, is daarom belangrijker dan ooit.

Als werkgever kun je overigens ook besluiten om zelf de Ziektewetuitkering te betalen en vanaf 2017 ook de WGA uitkeringen van medewerkers met een tijdelijk contract te betalen. Dan betaal je niet de individueel gedifferentieerde premie en/of sectorpremie aan UWV.

Wil je als werkgever zelf het risico dragen en je via een private verzekeraar verzekeren? Of geen risico lopen en dit via het UWV laten lopen? Benieuwd welke financiering voor jou de beste keuze is?

Kies de partij die voor jou het beste werkt.