‘Voldoende geïnformeerd om een weloverwogen keuze te kunnen maken’

Met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) komt geld uit meerdere regelingen vrij voor medewerkers om naar eigen keuze te besteden. Medewerkers bepalen op die manier zélf waar ze hun budget voor willen inzetten. Fred Janssen is controller bij Unitus, een stichting voor welzijnsorganisaties in het Limburgse Panningen. Hij helpt zijn medewerkers in hun keuze dankzij een nieuw en duidelijk arbeidsvoorwaarden-portaal.

De stichting Unitus bestaat uit meerdere welzijnsinstellingen, kindercentra en het Shared Service Center. De invoering van het IKB geldt niet voor alle medewerkers. Op dit moment gaat het om 106 mensen die ermee te maken hebben gekregen. Allen met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar.

Fred Janssen, controller bij Unitus: ‘Het duurde nogal lang voor alle details rond de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) bekend waren. Met als gevolg dat de implementatietijd ineens heel kort was. Veel van onze medewerkers wisten er wel íets van, maar lang niet genoeg om goed te kunnen kiezen. Het werd ook tamelijk gecompliceerd gebracht. Wat je kon inzetten was wel duidelijk, maar niet hóe je dat kon doen. Ik kreeg als snel terug dat men het IKB maar ingewikkelde materie vond.’ 

Duidelijk AV-portaal zorgt voor weinig vragen

‘Tot ons arbeidsvoorwaarden-portaal werd opgeleverd. De medewerkers waren positief over de manier waarop alle informatie op het portaal werd aangedragen. Heel gestructureerd. Er werd ook duidelijk uitgelegd hoe het keuzeformulier moest worden ingevuld. Daardoor kregen wij nog maar weinig vragen. De periode waarin men een keuze moest maken was wel erg kort. Daar werd over gemopperd. Dit kon ik ondervangen door zoveel mogelijk informatie te delen via ons eigen bedrijfsportal.’

‘Vervolgens was er wat onduidelijkheid over het akkoord dat de leidinggevende moet geven. Mensen wachtten op een akkoord, terwijl dat alleen vereist is als de aanvraag afwijkt van de standaard mogelijkheden. Op de tweede maandag van mei was de deadline. Op dat moment hadden we tussen de 70 en de 80 procent binnen, zo’n beetje volgens de gouden regel met dit soort projecten.’

Nieuwe ideeën dankzij IKB

‘Vanuit andere organisaties die al wat langer met het IKB werken heb ik begrepen dat medewerkers door dat IKB tot nieuwe ideeën kwamen. Zo werd vaak gekozen voor een eindejaarsuitkering in november en vakantiegeld in juli. Eigenlijk heel logisch, december is een dure maand, dan is het handig om al eerder wat extra’s te krijgen. En in mei vakantiegeld ontvangen is weer wat vroeg, dan zijn juni of juli logischer. Bij ons is dat nu nog niet aan de orde. Bijna 90% van de medewerkers koos voor uitbetaling van het IKB-budget in mei en december. Nu kunnen ze het zelf ervaren. Misschien dat dat volgend jaar wel andere keuzes oplevert.’

Voldoende geïnformeerd

‘Ik heb de indruk dat onze medewerkers mede door het AV-portaal voldoende geïnformeerd zijn om een weloverwogen keuze te maken. Wij gaan nu bekijken hoe we het AV-portaal verder kunnen inzetten. Vanuit Unitus hebben wij namelijk ook een eigen portaal. Daar moeten wij goede keuzes in maken. Als je mensen overstelpt met informatie verlies je de aandacht.’

Meer weten over het IKB of een arbeidsvoorwaardenportaal? Mail dan naar iselect@centraalbeheer.nl