‘We moeten de slapende reus wakker maken’ – Hans Thijssen

Hans Thijssen (56) is HR-manager bij Media Groep Limburg (MGL). Hij heeft te maken met heel wat uitdagingen. Het bedrijf moet veranderen, van traditionele print naar online, maar ook van product- naar marktdenken. De centrale vraag is dan ook: Hoe maken we mens en organisatie wendbaar?

Hans werkt al 14 jaar voor het mediabedrijf. Eerst als personeelsadviseur en daarna is hij doorgegroeid naar de functie van hr manager. Bij Media Groep Limburg werken in totaal 325 mensen. Met het regionale dagblad De Limburger en het huis-aan-huisblad 1Lokaal, b2b-platform WijLimburg en de grootste online vacaturesite Limburgvac zijn ze marktleider in Limburg.

Aandachtspunten van MGL

Thijssen: ‘MGL heeft behoefte aan wendbaarheid, omdat de focus van het bedrijf is veranderd. Daarnaast kent de mediawereld een digitale transformatie. De doorstroom onder medewerkers is laag. En dat in een krimpende arbeidsmarkt. De centrale vraag van hr is: hoe maken wij onze mensen en organisatie wendbaar?’

Omslag van print naar online

‘Kijkend naar MGL, dan moeten we op korte termijn een omslag maken van traditionele print naar online. Van productdenken naar marktdenken. Een voorbeeld: onze verkopers moeten in plaats van 1 advertentie verkopen in het dagblad, ons hele portfolio verkopen. Meer meedenken met de klant en de beste oplossing aanbieden om de boodschap te communiceren.’

Lage doorstroom van medewerkers

‘De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is hoog en de doorstroom is laag. Helaas zullen we moeten krimpen in ons personeelsbestand, maar onze mensen gaan nagenoeg niet uit eigen beweging weg. Ze werken voor het meest toonaangevende mediabedrijf in Limburg. Daarbuiten zijn er gewoonweg weinig werkgevers bij wie ze hun ambities waar kunnen maken. Bovendien kennen wij een meer dan uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket.’

Aan de slag met strategische thema’s

Om dit vraagstuk vorm te geven, is het gevat in het programma FIT. Thijssen licht toe: ‘FIT staat voor flexibiliteit, inzetbaarheid en talentmanagement. Dit zijn de 3 strategische hr-thema’s waarmee we aan de slag zijn gegaan. We pakken het zo heel concreet en tegelijk ook strategisch aan. Geen dik rapport met alleen maar mooie woorden, maar inspelen op behoeftes van medewerkers en managers. Met iedereen zijn we in gesprek gegaan. Op basis daarvan komt een plan en als dat werkt, rollen we het uit in de rest van de organisatie.’

Behoeften op maat uitwerken

’Het grote plan is de strategische hr-agenda 2017-2018. Dit plan is klaar, maar voorziet niet in een praktische uitwerking. Dagelijkse vragen of behoeften van management of medewerkers toetsen we aan de kaders van het FIT-programma. De vraag of behoefte werken we vervolgens op maat uit. Bij gebleken succes voegen we het als instrument toe aan de strategische hr-agenda. Zo ontstaat een “levend” document dat is gebaseerd op het aantoonbare effect en resultaat. En passend bij het FIT-programma.’

Verder na reorganisatie

Thijssen vertelt dat ze net een fusie en een grote reorganisatie achter de rug hebben. A&C Media en MGL zijn samengegaan in de nieuwe organisatie Media Groep Limburg. De thema’s flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid sturen we vanuit die reorganisatie. ‘Nu zijn we volop bezig met het thema flexibiliteit. Mijn medewerkers van de afdelingen Sales en Marketing gaan van productverkoop naar portfolioverkoop. Dat vereist kennis, maar ook een verandering in gedrag. Daar is wel wat weerstand op.’

Medewerkers ontwikkelen hun talenten

Hoe gaat Thijssen met de weerstand om? ‘We hebben talent match assessments gedaan binnen de commerciële afdelingen. Daarmee krijgen we inzicht in de medewerker: wie ben ik, wat wil ik, wat doe ik en waarom doe ik dat. Niet bedreigend en belerend. Dat was best spannend, maar het is erg goed opgepakt door de medewerkers. Met het assessment gaat de medewerker zelf aan de slag om zich te ontwikkelen. HR faciliteert het ontwikkel- en opleidingsprogramma. Daarbij geldt: vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. We willen de slapende reus wakker maken.

Gebruik maken van opleidingsbudget

Het verandervermogen en de drang van mensen om nieuwe dingen te leren is er wel privé. Maar op het werk blijven ze het liefst doen wat ze altijd al deden. We willen ontwikkeling stimuleren. Daarom ontvangt iedere medewerker een persoonlijk opleidingsbudget van 2350 euro per 5 jaar. Daarmee moet een toekomstgerichte opleiding gevolgd worden. Van de 300 medewerkers maken er nu gemiddeld maar 10 gebruik van! Een mooi instrument, maar met onvoldoende bereik. Dan is het als hr tijd voor verandering!’

Duurzame inzetbaarheid: wat heb je nodig nu en in de toekomst

‘We voeren gesprekken met medewerkers die binnen 3 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Er spelen bij deze medewerkers 2 zaken: er stroomt veel kennis weg als iemand met pensioen gaat. Daarnaast hebben deze medewerkers moeite om mee te gaan in de verandering van print naar online. We steken het gesprek positief in: wat wil je? Waar ben je goed in? Daaromheen schrijft hr een plan. Bij succes rollen we deze aanpak uit in de rest van de organisatie.’

Vraagstukken bespreken met programma Open

Het succes van FIT hangt af in hoeverre het gedragen wordt in de organisatie. Thijssen vertelde al over de persoonlijke gesprekken met medewerkers. Wat doen ze nog meer? ‘Over de verschillende thema’s houden we kennissessies. Ons bedrijf doet mee aan het programma Open van Centraal Beheer. Verschillende tools, workshops en sessies hebben ons geholpen om onze vraagstukken te vertalen in een concreet plan van aanpak. Bovendien doe je veel kennis op en hoor je van hr-collega’s dat je echt niet de enige bent!’

De 3 don’ts in HR volgens Thijssen

  1. Reageer niet uitsluitend op wat je hoort; ga altijd de verdieping in en werk vanuit hoor- en wederhoor.
  2. Autoritair zijn; stel regels en kaders, maar laat je basisgedrag niet je autoriteit zijn.
  3. Alles oppakken wat een manager laat liggen; iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.

Tips

‘Maak de slapende reus in je organisatie wakker. Haal uit je mensen wat erin zit. Er zit veel meer in mensen en organisaties dan je denkt.’

‘Focus op je doel en barrières verdwijnen. Dit motto helpt mij als ik door de bomen het bos niet meer zie. Doe je dit namelijk andersom, dan zal je doel verdwijnen.’