‘Waarom moet ik naar een bedrijfsarts?’

HR-afdelingen worden dagelijks overspoeld met vragen van medewerkers. Hoe kun je daar een helder antwoord op geven? Elke week helpt een deskundige op Even Centraal Werkgevers je met het antwoord op een veel gestelde of juist zeldzame vraag. Deze week de vraag:

‘Ik ben ziek en kan niet werken. Waarom moet ik naar een bedrijfsarts?’

Suzanne Reep (38) werkt als P&O manager bij Vos Techniek. Daar werken 30 medewerkers. Zij hebben regelmatig hr-vragen. Daarnaast heeft Suzanne haar eigen bedrijf Suus Reep Coaching & Training waarmee ze bedrijven begeleidt op gebied van duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

Heeft iedereen recht op een bedrijfsarts?

Suzanne Reep

Suzanne Reep

‘Ja, elke medewerker heeft het wettelijk recht om met een bedrijfsarts te spreken. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter hebben werkgevers en medewerkers een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. En daarbij is ook de bedrijfsarts betrokken. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen 1 week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. Is de medewerker 6 weken ziek, dan moet de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom hij niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.’

Wat is het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts?

‘Regelmatig wordt gedacht dat een arboarts hetzelfde is als bedrijfsarts. Zowel een arboarts als een bedrijfsarts adviseert organisaties over gezonde arbeidsomstandigheden en begeleidt zieke medewerkers terug naar het werk. Maar de twee titels verschillen wel degelijk. Een arboarts is een basisarts die werkt bij een arbodienst en daar werkzaamheden uitvoert die vergelijkbaar zijn met die van een bedrijfsarts.

Een arboarts:

  • heeft geen vervolgopleiding voor arbeid en gezondheid gedaan
  • is geregistreerd als basisarts, niet als medisch specialist
  • heeft geen nascholingsverplichting
  • heeft minder bevoegdheden

Een bedrijfsarts doet na zijn opleiding tot basisarts een vierjarige opleiding op het gebied van arbeid en gezondheid. De titel bedrijfsarts is een wettelijk beschermde titel. Deze arts staat als medisch specialist in het Register van Sociaal Geneeskundigen en moet deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties door de beroepsvereniging (NVAB).’

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

‘De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken.

De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de medewerker als de werkgever. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid. En hij is ondersteunend bij de re-integratie van zieke medewerkers. Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten. Hij kan hierbij contact hebben met werkgever, medewerker, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, preventiemedewerker of externe partijen.’

Is een bedrijfsarts onafhankelijk?

‘De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van de gezondheid van de medewerkers. De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de medewerker aan de werkgever geven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de medewerker arbeidsongeschikt is. Een medewerker heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van de medewerker opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de medewerker.’

Hoe zit het met de Arbowet?

‘Er volgt nog een mogelijke wetswijziging met betrekking tot de Arbowet. De belangrijkste wijziging heeft te maken met de rol en taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. Deze wijziging zal op z’n vroegst per 1 juli 2017 ingaan.’