Zelf Ziektewetuitkering betalen aan jouw medewerkers: ja of nee?

Je kunt UWV inschakelen om de Ziektewetuitkering uit te betalen aan een medewerker die ziek uit dienst gaat. Maar je kunt ook zelf het risico dragen. Dat brengt financiële en operationele gevolgen met zich mee. Hoe weet je of dit voor jouw organisatie een goed idee is? Linda Bruil, beleidsadviseur bij Achmea legt uit.

Als een medewerker ziek uit dienst gaat, betaalt UWV normaal gesproken zijn of haar Ziektewetuitkering. Daarvoor betaal jij als werkgever een gedifferentieerde- of sectorpremie. Wanneer je echter besluit om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden, dan betaal je deze premie niet. In plaats daarvan keer je zelf de Ziektewetuitkering uit aan medewerkers die ziek uit dienst gaan. Plus: je bepaalt zelf de hoogte en de duur van deze uitkering.

2 voordelen van eigen risico dragen

1e voordeel: je bent niet overgeleverd aan UWV, maar hebt als eigen risicodrager volledig de regie over de verzuimbegeleiding en re-integratie. Daardoor heb je meer grip op de schadelast van medewerkers die ziek uit dienst gaan.

2e voordeel: doordat je zelf de Ziektewetuitkering verzorgt, heb je nog geregeld contact met de zieke ex-medewerker. Op deze manier kun je invloed blijven uitoefenen. En dat blijkt in praktijk te werken: aandacht werkt herstel-bevorderend.

Risicodrager: handen uit de mouwen

Als eigenrisicodrager heb je meer verantwoordelijkheden dan het uitbetalen van de Ziektewetuitkering. Denk ook aan:

  • De begeleiding van de Ziektewet inrichten;
  • Een gescheiden verzuim- en uitkeringsadministratie inrichten;
  • Alle betrokkenen bij ziekte aansturen. Jij bent er verantwoordelijk voor dat iedereen die bij de begeleiding van de ziekte is betrokken op de hoogte is. Het gaat bijvoorbeeld om een arbodienst, een casemanager, UWV, verzekeraar of re-integratiebedrijven;
  • De vereiste kennis en vaardigheden om sociale wet- en regelgeving te kunnen toepassen. Vraag je goed af of je die in huis hebt.

Wegen de kosten op tegen de baten?

In het algemeen is de publieke premielast hoger dan de schadelast. Dit betekent dat je meer premie betaalt dan wat je kwijt zou zijn aan de daadwerkelijke kosten. Is er binnen jouw bedrijf nauwelijks verzuim, dan kunnen de verschillen nog groter zijn. UWV hanteert namelijk een minimum premie. Hoe laag jouw schadelast ook is.

Als het ziekteverzuim binnen jouw organisatie daarentegen hoger is dan gemiddeld, kan het ook financieel interessant zijn om eigen risicodrager te worden. Als eigen risicodrager kun je beter sturen op kosten, doordat je veel meer invloed kunt uitoefenen op de verzuimbegeleiding en de re-integratie.

En voor jou als HR-manager?

De keuze voor eigen risicodrager zijn of premie betalen is echt per organisatie verschillend. Het is verstandig je te laten adviseren door een gespecialiseerde partij. Of je door zo’n partij te laten ondersteunen bij de uitvoering van het eigenrisicodragerschap. Eigen risico dragen betekent namelijk niet dat je het allemaal zelf hoeft te doen.

Benieuwd wat voor jou de beste keuze is?

Kies de partij die voor jou het beste werkt.