BeZaVa en HR: zo ben je goed voorbereid

De modernisering van de Ziektewet, de BeZaVa, heeft veel gevolgen zowel voor grote als voor kleine werkgevers. Zo zijn werkgevers verantwoordelijk voor al hun zieke medewerkers. Belangrijker nog, is dat alle werkgevers vanaf 1 januari 2017 een keuze moeten maken over hoe ze de financiering van deze verplichting willen regelen. Weet jij al wat je moet kiezen?

De Wet BeZaVa en HR: wijzigingen voor tijdelijke medewerkers

De Wet BeZaVa wordt de Modernisering van de Ziektewet genoemd. BeZaVa staat voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. De wet is in 2013 in werking getreden. Het komt erop neer dat werkgevers op de een of andere wijze, bijvoorbeeld financieel of door re-integratie, verantwoordelijk zijn voor ál hun zieke medewerkers. Ook als medewerkers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) terechtkomen en dus – gedeeltelijk – arbeidsongeschikt raken.

Belangrijk is hierbij op te merken dat werkgevers vanaf 1 januari 2017 óók financieel verantwoordelijk zijn voor medewerkers met een tijdelijk contract. Tot nu toe hadden werkgevers een loondoorbetalingsplicht voor vaste medewerkers. Voor hun tijdelijke medewerkers hadden werkgevers een premieplicht voor de ziektewet (WGA-flex). Tijdelijke medewerkers waren op deze manier via het UWV verzekerd. Dat wordt in 2017 aangepast. Dit betekent dat werkgevers voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers een transparante financiële verantwoordelijkheid hebben. Hiermee lopen zij een uitgebreider risico.

Werkgevers verplicht financiering te regelen

Voor werkgevers is het belangrijk om te weten dat zij vanaf 1 januari 2017 kiezen hoe ze de financiering van dit risico willen regelen. Willen ze zelf het risico dragen en zich via een private verzekeraar verzekeren? Of willen ze geen risico dragen en dit via het UWV laten lopen? Er zijn 2 keuzes:

  1. Verzeker het totale risico via een private verzekeraar: de werkgever kiest ervoor het eigen risico te dragen. Het voordeel is dat je als werkgever zelf de regie houdt over het verzuim en re-integratieproces van je vaste en flexibele medewerkers.
  2. Verzeker het totale risico via het UWV: werkgevers kunnen kiezen voor een publieke verzekering bij het UWV. Dat brengt een jaarlijks wisselende gedifferentieerde premie in rekening. Voordeel is dat je als werkgever niet 10 jaar lang verantwoordelijk bent voor de re-integratie van medewerkers die maar kort in dienst zijn geweest. Nadeel is dat je deze verzekering bij het UWV voor minimaal 3 jaar afsluit. Daarna mag je weer kiezen voor een andere – private – verzekeraar.

Privaat verzekeren of via UWV: een checklist

Wat is de beste keuze voor de financiering van de Wet Bezava? Dat is afhankelijk van de situatie van jou als werkgever. Je moet je afvragen welke partij (private verzekeraar of het UWV) jou het beste gaat helpen en adviseren bij de verzuimbegeleiding van jouw medewerkers.

  • Kijk niet alleen naar de prijs; je bespaart misschien op de korte termijn wel, op de langere termijn zullen de verschillen in premies en kosten niet zo groot zijn.
  • Trackrecord: let er bij de keuze vooral op of de verzekeraar of het UWV andere vergelijkbare of bevriende werkgevers (goed) heeft geholpen. Met andere woorden: wat is het trackrecord?
  • Is er sprake van een keurmerk waar (private) verzekeraars bij zijn aangesloten?
  • Is er maatwerk mogelijk?
  • Hoeveel zeggenschap heb of wil jij als werkgever in de verzuimbegeleiding?

BeZaVa, HR en kleine werkgevers

De regels vanuit de BeZaVa gelden niet alleen voor grote werkgevers. Ook kleine werkgevers zijn verantwoordelijk voor hun zieke medewerkers. Zelfs wanneer een bedrijf 1 of enkele medewerkers in dienst heeft, is het verantwoordelijk voor zieke medewerkers. Wel blijft er een financieel onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers bestaan.

Benieuwd wat voor jou de beste keuze is?

Kies de partij die voor jou het beste werkt.