BeZaVa: waarom elke werkgever nu moet kiezen

Alle werkgevers in Nederland moeten dit jaar kiezen: publiek verzekeren of eigenrisicodragen via een verzekeraar. Waarom? Linda Bruil, Beleidsadviseur bij Achmea, legt het je uit.

Het heeft te maken met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa). Daardoor wordt per 1 januari 2017 de WGA-premie voor medewerkers in vaste dienst (WGA-vast) en de WGA-premie voor medewerkers in tijdelijke dienst (WGA-flex) samengevoegd. Er komt 1 gedifferentieerde premie. Als gevolg daarvan moet je als werkgever vanaf 1 januari 2017 kiezen voor een publieke verzekering of voor eigenrisicodragen voor zowel de WGA-vast als de WGA-flex.

Ben je een kleine werkgever?

Dan heeft de samenvoeging van de premie WGA-vast en WGA-flex geen invloed op de hoogte van de WGA-premie. Als kleine werkgever betaal je 1 sectorpremie voor zowel WGA-vast als WGA-flex. Deze premie is een optelsom van de sectorpremie WGA-vast en de sectorpremie WGA-flex.

Ben je een middelgrote of grote werkgever?

Dan kan de samenvoeging wél invloed hebben op de hoogte van premie. Vanaf 1 januari 2017 is de publieke premie één (gedeeltelijk) gedifferentieerde premie, die gebaseerd is op het gezamenlijke WGA-vast- en WGA-flex-risico. Uit een analyse van het UWV blijkt dat voor de overgrote meerderheid van de middelgrote en grote werkgevers de premiemutatie zeer beperkt is. Circa 80% van de grote en middelgrote werkgevers krijgt te maken met een premiemutatie van 0,04 procentpunt of zelfs minder. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet verstandig is je goed te laten adviseren over de (financiële) gevolgen van de samenvoeging voor jou. De verzekeraar kan je daarbij helpen.

Een lastige keuzes

Achmea is al jaren eigenrisicodrager voor de WGA-vast. En sinds 2015 ook eigen risicodrager voor de Ziektewet. Dit was deels een financiële keuze. Maar vooral ook een beleidsmatige keuze. Wij geloven namelijk in het model van eigenrisicodragen waarbij we volledig de regie hebben over de verzuimbegeleiding en re-integratie, waardoor we meer grip hebben op de schadelast van medewerkers met een WGA- of ZW uitkering.

Maar toch zitten wij ook midden in het keuzeproces. Wat wordt de verzekeringspremie voor de WGA vast en flex? Wat zal de publieke premie zijn? En hoe gaan we het casemanagement inrichten voor de bijzondere doelgroep de erbij komt? Dit kunnen ex-medewerkers zijn die al bijna twee jaar uit dienst zijn. De komende maanden moet hierin duidelijkheid komen. We moeten een nieuwe en schriftelijke garantieverklaring aan de Belastingdienst overleggen. Daaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door ons niet nagekomen verplichtingen.

Kortom: de komende maanden staan in het teken van een verantwoorde keuze maken.