Eigen risico dragen? Zo krijg je grip op verzuim

Als eigenrisicodrager voer je zelf een deel van de taken van UWV uit. Hoe beter je deze taken kent, hoe beter je de risico’s kunt inschatten en de schadelast kunt beheersen. ‘De beste schadelastbeheersing is verzuim voorkomen. Dat kan nooit volledig, maar je kunt er wel invloed op uitoefenen.’ Linda Bruil, beleidsadviseur bij Achmea, legt uit hoe.

Verzuim is een vorm van gedrag. Het is het resultaat van keuzes die je maakt. Stel je staat ‘s ochtends op met hoofdpijn. Wat doe je dan? Neem je een pijnstiller en ga je naar je werk? Of ga je terug naar bed en bel je je leidinggevende om te zeggen dat je ziek bent? Dat is een keuze die je maakt. Het resultaat van dit keuzeproces blijkt in belangrijke mate te beïnvloeden.

Waarom het gedrag van een leidinggevende bepalend is

De keuze om te verzuimen wordt veelal bepaald door de sociale omgeving. En werk maakt een groot deel uit van die omgeving. Een leidinggevende moet zich dus ook realiseren dat zijn gedrag bepalend is voor het gedrag van de medewerker; gedrag stuurt gedrag. Richt de werkomstandigheden zo in dat een medewerker geen noodzaak voelt en ook niet de behoefte heeft om zich bij een beetje hoofdpijn ziek te melden. En anders, dat de drempel laag is om bij ziekte terug te keren op de werkvloer.

Kortom: je hebt oog voor de medewerkers. Zorgt voor een goede balans tussen belasting van het werk en belastbaarheid van personeel, spreekt medewerkers aan op onacceptabel gedrag en zorgt voor een open sfeer. Een medewerker zal zich dan minder snel ziek melden.

Focus op wat een medewerker wél kan

Als een medewerker toch ziek raakt, is het zaak te onderzoeken wat hij nog wél kan. Wanneer de focus daarop ligt, is de kans groter dat hij er weer sneller bovenop komt. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar over het algemeen geldt: de oplossing zit in het aanbieden van werk. Hulp onder condities. Dan is er een grotere trigger om in contact te blijven met collega’s en weer zo snel mogelijk onderdeel uit te kunnen maken van de sociale werkomgeving. Let op dat een leidinggevende geen vragen mag stellen over mogelijkheden en beperkingen. Dat mag alleen de bedrijfsarts. En dat is eigenlijk maar goed ook.

Of via de WW: een manier om ziektepremie te verlagen?

Wanneer een medewerker met een tijdelijk contract vertrekt, om welke reden dan ook, dan kan het verstandig zijn om op tijd het gesprek aan te gaan. Zelfs wanneer deze nog niet ziek is. Er zijn bedrijven die op deze creatieve wijze het risico beperken: ze gaan een maand voor vertrek in gesprek met hun vertrekkende werknemer om de tijdige aanvraag van een WW-uitkering te stimuleren. Wanneer een oud-medewerker namelijk geen WW aanvraagt en ziek wordt, dan valt hij onder de Ziektewet en dus onder jouw verantwoordelijkheid als werkgever. Aangezien de individueel gedifferentieerde premie gebaseerd is op het aantal verzuimgevallen, ga je meer premie betalen bij elke volgende (oud-)medewerker die vanuit dienstverband in de Ziektewet belandt. Maar wanneer een medewerker vanuit de WW-uitkering instroomt in de Ziektewet, dan wordt hij betaald vanuit een publiek deel en valt dit buiten jouw werkgeversrisico.