‘HR-systemen vervangen nooit een goed gesprek’ – Irma Pouw, HR-adviseur

Irma Pouw (52) werkt haar hele leven al in human resources. Van gemeente tot hogeschool en van grote internationale bedrijven tot de luchthaven Schiphol. Ze startte 3 jaar geleden haar eigen bedrijf Pouw HR Advies. Dankzij haar hr-ervaring helpt ze nu mkb-bedrijven weer in contact te komen met hun medewerkers.

Het maakt Irma niet uit welke branche een mkb-bedrijf komt. ‘Wij helpen commerciële bedrijven, non-profit en ook ideële organisaties. Ik zorg ervoor dat mensen onderling goede afspraken maken over alles wat met werk te maken heeft. Van arbeidsovereenkomst tot cao en van arbeidsvoorwaarden tot functioneringsgesprek.’

In haar klantenkring ziet ze een gemene deler: ‘Op dit moment zie ik veel bedrijven worstelen met hoe ze in contact kunnen blijven met medewerkers. Een dossier kun je digitaliseren, maar dan moet je nog steeds je personeel blijven managen. Sommige werkgevers staan niet meer in verbinding met medewerkers. Directeuren weten heel goed de strategie van het bedrijf uit te leggen op bedrijfsniveau. Maar op het moment dat ze in contact komen met hun mensen, wordt dat uitleggen ineens een stuk lastiger. Ze missen een hr-manager of hr-medewerker die daar tussen zit. Daar kom ik om de hoek kijken. Ik wil mensen weer met elkaar in verbinding brengen, zodat ze enthousiast en trots op elkaar zijn.’

Mensen met elkaar verbinden

Maar hoe doet ze dat dan? Hoe beweeg je een directeur die personeelszaken ‘erbij doet’ weer naar zijn medewerker toe? En vice versa? ‘Meestal komen bedrijven bij ons terecht, omdat iets niet goed loopt. Dan is een goed gesprek de start. Wanneer wij onze dienstverlening toelichten, zien ze in dat hr-taken erbij doen teveel van het goede is. Zeker bij bedrijven in transitie of groei. Dan heeft de leiding al veel te veel op hun bordje.’

De drie don’ts in hr volgens Irma

1 – Over signalen heen stappen; neem ze altijd serieus en onderzoek ze.
2 – Respect verliezen voor welk mens dan ook.
3 – Je integriteit in gevaar brengen

Hr-thema’s van het mkb

Irma vertelt dat ze met haar bedrijf fungeert als een hr-afdeling op afstand. In het midden- en kleinbedrijf biedt ze de helpende hand, ze komt bij heel veel verschillende organisaties over de vloer. Ze ziet dat ook het mkb bezig is met de hr-thema’s die in grote organisaties spelen: ‘De flexibele arbeidsmarkt, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid. Het is echter wel op een ander niveau. In het mkb noemen ze het beestje gewoon bij de naam. Dan gaat het dus niet over flexibiliteit, maar over hoe je in verband met de Wet werk en zekerheid (Wwz) het praktisch inricht. Als het om talentmanagement gaat, willen ze binnen het bedrijf zo goed mogelijk hun potentieel benutten. Als je het hebt over duurzame inzetbaarheid gaat het om hoe je een niet-functionerende medewerker weer blijvend aan de slag krijgt. Eigenlijk is het zo dat het mkb de hr-problematiek van onderaf benadert.’

Slechte dossieropbouw

Wat kan er nu echt beter volgens Irma? ‘De dossieropbouw. Dat gaat nog zo vaak mis. Ik kom in bedrijven waar er soms niet eens een arbeidsovereenkomst is. Laat staan dat afspraken dan goed zijn vastgelegd. Dan ontstaat miscommunicatie. De verwachtingen onderling zijn onduidelijk. Werkgever en medewerker verstaan elkaar niet meer.’

Tip van Irma Pouw:

‘Het is heel belangrijk om met elkaar te blijven praten. Hr-systemen kunnen heel veel, waarmee medewerkers ook zelf aan zet zijn. Maar systemen kunnen nooit een goed gesprek met elkaar vervangen!’

Niet functionerende medewerkers

Irma vertelt dat ze nu vaak wordt gebeld op het moment dat het al niet goed gaat. ‘Soms hebben bedrijven zo weinig zicht op wat een medewerker kost als hij niet goed functioneert. Niet goed functionerende medewerkers kosten iedere dag heel veel geld, maar ook energie en het gaat ten koste van het werk. Als ik een oplossing aandraag, bijvoorbeeld een methode, techniek of bijvoorbeeld mijzelf als hr-gesprekspartner, zeggen ze soms dat het te duur is. Maar een niet functionerende medewerker is bijna niet in geld uit te drukken. Je kunt maar beter gaan zitten met die medewerker en een oplossing zoeken. Een goed gesprek is het eerste begin.’

Ervaring en intuïtie

Wat maakt Irma zo goed in haar vak? ‘Vooral mijn ervaring met alle hr-facetten. Ik ben een generalist, maar tegelijkertijd specialist in het mkb. Ook heb ik een sterke intuïtie, ik voel mensen goed aan. Ik sta altijd open voor iedereen, je krijgt bij mij echt de volledige aandacht.