Waarop let de Belastingdienst bij het checken van een werkovereenkomst met een zzp’er?

Omdat de VAR vanaf 1 mei 2016 afgeschaft is, moeten opdrachtgever en zzp’er met elkaar in overleg over een nieuwe werkovereenkomst. Dit kan gemakkelijk door gebruik te maken van een modelovereenkomst en deze zelf te wijzigingen waar nodig. Heb je de modelovereenkomst flink aangepast en twijfel je over de geldigheid? Laat dan de overeenkomst checken door de Belastingdienst. Peter Hoogstraten van de Belastingdienst legt uit waar een goede overeenkomst aan moet voldoen om buiten loondienst te blijven.

Aandachtspunten

In de modelovereenkomsten die de Belastingdienst aanbiedt op haar website, staan geel gearceerde stukken. Deze delen zijn het belangrijkste en mag je niet aanpassen. Hierin staat dat de werkzaamheden van de zzp’er buiten loondienst vallen. Voeg je zelf tekst toe – buiten de geel gearceerde delen – dan mag dit niet in strijd zijn met de geel gearceerde delen. Zolang je je hier aanhoudt, is er eigenlijk niks aan de hand. Maar soms is het lastig te bepalen wanneer een zelf toegevoegd deel ervoor zorgt dat er toch sprake is van loondienst. Volgens Hoogstraten gaat het hierbij voornamelijk om 2 punten: geen werkgeversgezag en vrije vervanging.

Werkgeversgezag

Als opdrachtgevers zeggenschap hebben over hoe en wanneer een zzp’er zijn werk moet uitvoeren, kan er sprake zijn van werkgeversgezag. Werkgeversgezag is één van de 3 wezenskenmerken van een arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst moet de opdrachtgever loonheffingen inhouden en betalen. Om dit te ontwijken moet het werkgeversgezag in de overeenkomst ontbreken. Je mag wel afspreken wat de zzp’er voor resultaat moet leveren. Maar uiteindelijk mag de zzp’er zelf weten hoe hij dat resultaat bereikt.

Het wordt hierdoor lastig om een zzp’er buiten loondienst 3 vaste dagen in de week op een afdeling te laten werken en in te zetten voor diverse taken, afhankelijk van de werkdruk. Denk hierbij aan spoedklusjes of het invallen voor een zieke medewerker. Dit kan een knelpunt zijn waarop een overeenkomst geen goedkeuring krijgt. Hoogstraten: ‘Natuurlijk is het even wennen als je voorheen wel gewend was om zo met zzp’er te werken.’

Vrije vervanging

Een ander belangrijk aandachtspunt is de mogelijkheid tot vrije vervanging. Als de zzp’er zich vrij mag laten vervangen, zonder toestemming van zijn opdrachtgever, is geen sprake van loondienst. Dit moet dan wel goed vastgelegd worden in de overeenkomst. Het feit dat een zzp’er werk aanneemt, hoeft dus geen garantie te zijn dat hij of zij het werk ook daadwerkelijk zelf uitvoert. Het enige wat je afspreekt is dat de opdrachtgever het gewenste resultaat tijdig ontvangt.

Goedgekeurde overeenkomst

Om buiten loondienst te blijven, hoeft maar 1 van de hierboven beschreven aandachtspunten duidelijk in de overeenkomst te staan. Een opdrachtgever kan dus wel vragen aan een zzp’er om het werk persoonlijk uit te voeren, maar dan moet het werkgeversgezag ontbreken. Andersom kan ook.

Als de Belastingdienst je overeenkomst niet goedkeurt, bijvoorbeeld op bovenstaande punten, kan een gesprek met de Belastingdienst verhelderend werken. Hierna krijg je de mogelijkheid om aanpassingen te doen. Laat je overeenkomst tijdig checken door de Belastingdienst. Hiervoor staat 6-8 weken.