‘Het wordt nooit meer rustig’ – Miranda Nooij, BAM Infra

Van conservatief, hiërarchisch gestuurd bedrijf naar een platte en transparante organisatie. Bouwbedrijf BAM Infra heeft de afgelopen 2 jaar een enorme transformatie ondergaan. Senior hr business partner Miranda Nooij (44) vertelt over dit veranderingsproces.

Miranda Nooij

Miranda Nooij

Miranda is senior hr business partner bij de business unit Multidisciplinaire Contracten. Ze is sinds 2016 verantwoordelijk voor alle hr-activiteiten binnen het 250 man tellende bedrijf. Ze werkte eerst in de regio en ziet deze baan als een mooie nieuwe uitdaging. ‘Soms zeggen mensen wel eens: “Vroeger was alles beter”. Ik geloof erin dat verandering onderdeel is van ons dagelijkse bestaan. Het wordt nooit meer rustig! De maatschappij vraagt ons om voorop te blijven lopen. BAM Infra is van conservatief en hiërarchisch bedrijf naar een platte, transparante organisatie gegaan. Bij deze enorme reorganisatie lag de nadruk op ‘back in shape’ komen.’

Centraal geregeld

‘Ik heb geen direct leidinggevende rol, ik bepaal wat we op organisatieniveau nodig hebben voor de toekomst binnen mijn business unit. Alle hr-specialismen, van case-management tot hr-services en administratie, worden centraal geregeld. Voorheen was het zo dat iedere vestiging z’n eigen specialisten in huis had. Nu zijn de hr-specialisten breed inzetbaar op hun vakgebied, zijn alle systemen overal hetzelfde en maken we daar optimaal gebruik van.’

Minder aandacht voor ontwikkeling

Miranda vertelt dat de grootste uitdaging op hr-gebied bij BAM Infra momenteel talentontwikkeling is. ‘We komen uit een roerige tijd. We maakten in vrij korte tijd een omslag. In structuur, transparantie. Die transformatie zorgde voor veel onrust. Nu zijn we weer aan het bouwen.’

Talent grid voor iedereen

‘Talentontwikkeling is altijd belangrijk, het heeft de afgelopen jaren niet de aandacht gehad die het zou moeten hebben. Nu halen we dat in. We maken van iedere medewerker een talent grid. Dit doen we samen met de leidinggevenden. We kijken naar het prestatieniveau en naar het individu. Een voorbeeld: Nu is iemand werkvoorbereider. We zien hem echter als potential; hij zou best wel eens in de toekomst een zware positie kunnen gaan bekleden in ons bedrijf. We maken samen met de medewerker een meerjarenplan en kijken wat er nodig is.

Zo lenen we hem bijvoorbeeld uit aan een andere business unit binnen BAM. Daar kan hij andersoortige ervaring opdoen en daarmee worden klaargestoomd voor grotere projecten. We leiden mensen op, laten ze in de wind staan om zo ervaring op te doen en door te groeien.’

Tip van  Miranda Nooij:

‘Durf te doen! Een valkuil is te veel plannen maken, maar je zult eerst zelf in actie moeten komen wil een plan slagen.’

De bouwbranche verandert

‘De markt verwacht een andere houding van mijn mensen. De omvang van projecten neemt toe, maar opdrachtgevers stellen ook andere vragen. Voorheen stelde de klant de eisen waaraan het project moest voldoen, bijvoorbeeld een weg van A naar B. Nu vragen ze ons om mee te denken naar de beste oplossing. Dat vereist een ander type mens.’

Het ontwikkelen van een team en de samenwerking binnen een team is ook een belangrijk aandachtspunt. ‘Want als een team niet goed samenwerkt binnen een mega-project, dan werkt het niet. Samen met de opdrachtgever bepalen we vooraf met elkaar hoe we samenwerken, wat is het gezamenlijke belang en wat is de basis voor vertrouwen?’

Stoppen op 67e

Net als bij vele bedrijven in de bouw, speelt het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers ook bij BAM Infra. ‘De mensen die nu tussen de 60 en 67 zijn, hadden verwacht op hun 63e of 64e te stoppen met werken. Nu is dat ineens 67. Niet iedereen is op tijd begonnen om daarop te anticiperen, de wetgeving ging zo snel. Vooral voor de uitvoerende medewerkers buiten is het lastig.’

De 3 don’ts in hr volgens Miranda:

1 – Op de stoel van de leidinggevende gaan zitten

Laat iemand zelf het werk doen, je helpt hem niet door het werk over te nemen.

2 – Teveel wollige plannen bedenken, zonder actie

3 – Teveel je eigen koers varen

Je bent onderdeel van een bedrijf, denk mee in de koers en creëer draagvlak.

Seniors koppelen aan juniors

‘We zorgen ervoor dat het vakmanschap actief wordt uitgewisseld. Senior medewerkers koppelen we in ons bedrijf aan een junior. We bekijken wat een junior nodig heeft en zoeken een senior die de kennis in huis heeft. We geven een kader mee en dat zijn soms hele praktische vakinhoudelijke zaken. Zo leert een senior een junior hoe het buiten werkt. Het kan ook begeleiding zijn op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en competentie-ontwikkeling. Die combinatie levert uiteindelijk alleen maar winnaars op.’

Levert dit geen weerstand op? ‘Nee, er is maar weinig weerstand. Iedereen vindt het prettig dat er aandacht voor is. De senior wil graag kennis overbrengen en de junior is blij dat hij wordt begeleid.’

Gewoon doen

Wat maakt Miranda zo goed in haar werk? ‘Ik maak niet eindeloos plannen, maar ga het gewoon doen! Doen, aanpakken en oplossen. Deze mentaliteit past bij dit bedrijf. Wij zijn geen bedrijf waar eindeloos plannen worden gemaakt. Dat maakt dat we onderscheidend zijn ten opzichte van andere bedrijven in de bouw. We zijn veranderingsgezind. Voor een deel is dat uit noodzaak geboren. Maar we hebben enorme stappen gemaakt.’